Door de opbrengsten binnen het perceel vast te stellen is er ook, zonodig plaatsspecifiek, bekalken mogelijk om de bodenkwaliteit te verbeteren. - Foto: Hans Prinsen RundveeNieuws

Belangstelling voor digitale teeltservice Agrility

Zaaizaadbedrijf Limagrain ziet animo bij maistelers voor digitale teeltbegeleiding

Het aantal online toepassingen dat binnen bereik van veehouders komt neemt toe. Agrility, een digitale teeltbegeleiding voor de teelt van mais, is er een van. En de animo voor het nieuwe serviceproduct, de digitale teeltbegeleiding vanuit het Smart Farming platform Agrility, is al behoorlijk groot in dit eerste jaar van introductie. Dat stelt Limagrain op basis de bestellingen van veehouders en loonwerkers, die gelijk met het maiszaad de tool kunnen meebestellen.

Commercieel manager Jos Groot Koerkamp verwacht dat tussen de 5 en 10% van de LG-telers in 2022 aan de slag gaat met deze nieuwe tool voor online teeltmonitoring.

Met Agrility kunnen telers vanachter het beeldscherm de groei van hun maisgewas volgen, en onderscheid maken in de opbrengsten tussen percelen maar ook binnen percelen. Zo kunnen telers na de oogst structureel werken aan bodemverbetering. Want de plaatsen die achterblijven in productie zijn immers scherp in beeld, stelt Limagrain. LG voedt haar Agrility-platform met data van satellietbeelden, weerstations, rekenmodellen, historische en actuele bodemgegevens en raseigenschappen.

Lees ook: Agrility: monitoring maisteelt

Beheer
WP Admin