Foto: Mark Pasveer RundveeNieuws

BBB en CDA niet eens met Overijssels bemestingsverbod

BBB en CDA in Overijssel hebben twijfels over de verlenging van het bemestingsverbod voor landbouwgronden om ruimte voor PAS-melders te creëren. Het gaat om gronden die eigendom zijn van de provincie en door boeren in erfpacht gebruikt kunnen worden.

Het provinciebestuur besloot vorige maand om het bemestingsverbod ook in 2024 te hanteren, voor het tweede jaar op rij. Overijssel wil zo stikstofruimte creëren om niet te hoeven handhaven bij PAS-melders.

Status landbouwgrond

BBB en CDA willen van het college van Gedeputeerde Staten onder meer weten om hoeveel hectare het gaat, wat de financiële gevolgen zijn van het verbod en of er alternatieven zijn onderzocht. Ze vragen zich ook af of de status van landbouwgrond in gevaar komt door het verlengde bemestingsverbod.

“Wij vinden dat alles op alles gezet moet worden om de PAS-melders uit de wind te houden”, aldus de grootste coalitiepartij BBB. “Wij hebben echter wel onze vragen bij het bemestingsverbod. Hiermee worden ook andere boeren getroffen.”

Afzien van pachten gronden

Zo riepen enkele boeren in Twente hun collega’s op om, uit onvrede met de provinciale aanpak, komend jaar af te zien van het pachten van gronden. De provincie zegt dat de animo om grond te huren ‘zeker niet minder is’ dan voorheen.

Het bemestingsverbod geldt voor 1.200 tot 1.500 hectare Overijsselse pachtgrond. Omdat deze grond zonder bemesting minder opbrengt en de beheerkosten juist stijgen, kan de provincie minder pachtgeld vragen. Volgens een woordvoerder gaat het in totaal om zo’n € 1 miljoen.

Overijssel heeft zo’n 350 PAS-melders.

Beheer
WP Admin