Over deze partner

JoinData

JoinData is een onafhankelijk dataplatform dat met hart en ziel gelooft in agrarische innovatie – maar alleen als de boer daar optimaal van kan profiteren. JoinData maakt de boer zélf de baas over zijn/haar data en wie daar gebruik van mag maken en streeft ernaar de datapositie van de melkveehouder, de akkerbouwer en varkenshouder in de keten te verbeteren. In het platform is veiligheid en privacy van data gewaarborgd (AVG). In ’Mijn JoinData’, het machtigingenplatform van JoinData, beheert de boer eenvoudig en overzichtelijk zijn/haar machtigingen, waarbij de boer zelf bepaalt met wie en voor welk doel zijn/haar data wordt gedeeld. www.join-data.nl

Beheer
WP Admin