De opvallendste daling is gesignaleerd bij vleeskuikens. Foto: Hans Prinsen AlgemeenNieuws

Antibioticaresistentie vee flink afgenomen sinds 2010

De antibioticaresistentie in de veehouderij is de afgelopen tien jaar flink gedaald. Dat blijkt uit de jaarlijkse NethMap/Maran-rapportage van verschillende instanties, waaronder het RIVM.

Darmbacteriën bij vleeskuikens, varkens en kalveren zijn de afgelopen tien jaar steeds minder resistent geworden tegen antibiotica. De aanwezigheid van resistente E. colibacteriën daalde soms tientallen procenten in tien jaar tijd, afhankelijk van diersoort en type antibioticum.

Kees Veldman, hoofd van het Nederlands Referentielab voor Antibioticaresistentie in dieren, laat weten dat E. coli de belangrijkste bacterie is om te kijken naar resistentieniveau in darmen van landbouwhuisdieren. “Dit wordt in heel Europa op dezelfde manier gemeten. De afname in resistentieniveau is in lijn met de afname in gebruik van antibiotica.”

Opvallendste daling vleeskuikens

Veldman signaleert de opvallendste daling bij vleeskuikens, waar de antibioticaresistentie is gedaald tot het laagste niveau sinds 1998, het begin van de monitoring. Hij noemt hiervoor als verklaring de forse daling van het antibioticagebruik in de pluimveehouderij. “Uit cijfers van de Autoriteit Diergeneesmiddelen blijkt dat het antibioticagebruik bij vleeskuikens in 2021 is gedaald met 31,7% ten opzichte van het voorgaande jaar”, geeft hij aan.

In de jaarlijkse NethMap/Maran-rapportage kijken de betrokken onderzoeksinstanties naar de antibioticaresistentie bij dieren, mensen en voeding. Bij mensen is het aantal bacteriën dat resistent is tegen antibiotica de afgelopen twee jaar gelijk gebleven. Bij sommige bacteriesoorten is de resistentie wel afgenomen.

De onderzoekers houden een slag om de arm over welke impact de coronapandemie op de lange termijn heeft op het antibioticagebruik.

Beheer
WP Admin