Foto: ANP AlgemeenNieuws

Ammoniakmetingen natuurgebieden weer beschikbaar

Uiterlijk eind september zijn de meetresultaten van ammoniakconcentraties in natuurgebieden weer beschikbaar op de website van het RIVM.

Dat schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken in reactie op vragen van SP-Kamerlid Frank Futselaar. Volgens Kamp zijn de metingen van het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN) vanaf 2014 niet geactualiseerd vanwege ‘technisch-inhoudelijke redenen’. Na de invoering van een andere meetprocedure eind 2015 moest een ‘kleine systematische fout’ gecorrigeerd worden en dat is inmiddels gebeurd. Volgens Kamp heeft het niet publiceren van de cijfers niets te maken met de inwerkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof.

Meetnet van ammoniakconcentraties

De meetdata van 2015 en 2016 worden in september weer gepubliceerd op http://man.rivm.nl/. Het MAN is een meetnet van ammoniakconcentraties boven natuurgebieden en omvat zeventig Natura-2000 gebieden die onder het PAS vallen en 13 niet Natura-2000 gebieden. Het volledige meetnet omvat 279 meetpunten waar elke maand de ammoniakconcentratie gemeten wordt.

Beheer
WP Admin