Foto: ANP RundveeNieuws

Alternatief financieringsplan van bezorgde RFC-boeren

De groep ‘Bezorgde Friesland Campina Boeren’ heeft een alternatief naar buiten gebracht voor het financieringsvoorstel van het bestuur van FrieslandCampina.

Dit bericht is dinsdag 11 mei geüpdatet.

In een persbericht geeft de groep aan dat met het voorstel van het RFC-bestuur het zogenoemde weerstandsvermogen onvoldoende versterkt wordt. In het eigen voorstel van de bezorgde boeren worden geen leveringsrechten ingevoerd. Wel wordt de winstverdeling rigoureus aangepast in het voordeel van de onderneming waarbij 20% nog naar de leden gaat.

Dat gaat pijn doen op het eigen bedrijf, stellen de bezorgde boeren vast in hun persbericht. Maar het brengt het geld wel waar het nodig is, in de zogenoemde dode hand van de coöperatie volgens de club bezorgde boeren. Zodra het kan, is dan de winstverdeling weer aan te passen. Dat gaat makkelijker dan een systeem van leveringsrechten aanpassen, stellen de boeren vast.

Open eindjes

Het voorstel is nog nieuw en niet in de huidige vorm aan de orde geweest op ledenbijeenkomsten en daarom nu alsnog naar buiten gebracht. “We hebben vooral zorgen om allerlei open eindjes in het bestuursvoorstel en wisselende geluiden over hoeveel vermogen er nodig is voor het bedrijf”, aldus Klaas Willem de Jong namens de groep. “Wat zijn precies groeiers binnen de leveringscertificaten? We snappen dat je jonge boeren en anderen zonder obligaties tegemoet wilt komen bij de overgang naar leveringscertificaten, maar dat mag niet ten koste gaan van anderen. Wij pleiten daarom onder meer voor behoud van de huidige obligaties, maar dan wel koppelen aan de hoeveelheid melk.”

Ledenbijeenkomsten en evaluatie

In een reactie geeft woordvoerder Jan Willem ter Avest van Friesland Campina aan dat de ledenbijeenkomsten zijn geweest. Daar zijn de financieringsvoorstellen van het bestuur besproken en toegelicht en dat wordt nu uitgebreid geëvalueerd en besproken in de ledenraad, geeft hij aan. De woordvoerder benadrukt dat de vernieuwing van de ledenfinanciering in de eerste plaats is bedoeld om de bestaande onbalans tussen oudere leden en jongere leden en bedrijfsopvolgers op te lossen. Daarnaast wordt ook de kwaliteit van het eigen vermogen verbeterd. Inhoudelijk gaat hij niet in op de voorstellen van de bezorgde boeren. Op 16 juni staat het besluit van de ledenraad over de nieuwe financiering gepland en die gaat dan na goedkeuring van start op 1 januari 2022.

Pijnlijke voorstellen

De bezorgde boeren geven zelf aan dat hun voorstellen pijn doen en stellen daarvoor wel een paar forse voorwaarden. Dat gaat om het niet verkopen van ‘goeddraaiende onderdelen’ van het bedrijf en zeggenschap van de ledenraad over transacties van meer dan € 50 miljoen. Verder zijn er geen bonussen voor de directie zolang de voorgestelde alternatieve winstverdeling geldt. En bestuurders die voor 2015 al in het bestuur zaten, mogen hun termijn niet meer verlengen, volgens de bezorgde boeren.

In het voorstel van de bezorgde boeren staan ook enkele aanpassingen ten opzichte van het bestuursvoorstel over de handel in obligaties.

Meer informatie over de prijzen van zuivel vind je in Boerderij Marktprijzen.

Reacties

  1. We lezen nooit hoe FC in Nigeria, Ethiopië, China etc bijdragen. Nederlandse boeren/innen weten dikwijls niet veel over deze buitenlandse investeringen.

    1. Beste Bennie, er hebben op melkweb 3 of 4 leden kritisch gereageerd. De andere 17500 hebben niet gereageerd.. Volgens hoe jij altijd redeneert zijn de leden die ie niet hoort het er dan toch mee eens?😅

    2. @Gerrit, heb jij naast kritische reacties ook nog positieve reacties gezien? En heb je gezien hoe verpletterend de argumenten waren van de kritische boeren?

Beheer
WP Admin