<em>Foto: Roel Dijkstra</em> AkkerbouwNieuws

Akkerbouwers investeren in groter bedrijf

Akkerbouwers en vollegrondgroentetelers willen meer investeren in uitbreiding van het bedrijf.

Volgens marketingbureau AgriDirect stijgt het percentage uitbreiders voor het eerst in jaren. Uit een enquête blijkt dat 18,8% van de akkerbouwers en 22,9% van de vollegrondsgroentetelers plannen heeft voor bedrijfsvergroting.

Positieve resultaten

AgriDirect benaderde van februari tot en met april ongeveer 7.500 boeren met minstens 10 hectare akkerland of 2 hectare vollegrondsgroenteteelt. In 2015 had 16,0% van de akkerbouwers en 18,3% van de vollegrondsgroentetelers plannen voor bedrijfsuitbreiding. Volgens AgriDirect heeft de akkerbouwsector, in tegenstelling tot vele andere sectoren, een redelijk positief jaar achter de rug. Dit kwam vooral door de goede prijzen van aardappelen en uien.

Stoppers

Uit de enquête blijkt ook dat 4,7% van de akkerbouwers en 4,3% van de vollegrondsgroentetelers het bedrijf afbouwt of beëindigt. Dit is iets meer dan in 2015, toen respectievelijk 4,5 en 3,6% van de boeren in de categorie stoppers viel.

Op de akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder, heeft twee op de vijf boeren een opvolger. Onder de akkerbouwers is dit 40,5%, terwijl 41,0% van de vollegrondsgroentetelers aangeeft te rekenen op een opvolger voor het bedrijf.

Beheer
WP Admin