De Agro Vertrouwensindex wordt gebruikt in beleid, belangenbehartiging en in diverse voorspellingsmodellen. - Foto: Canva/Getty Images Pro AlgemeenCommentaar

‘Agro Vertrouwensindex pijnlijk laag’

Het vertrouwen van boeren in hun bedrijf is in de zomer verder gedaald. De zogenoemde Agro Vertrouwensindex zakte twee punten, en zit met 0,7 net boven de streep.

Een Agro Vertrouwensindex van nul betekent overigens dat de groep mét vertrouwen even groot is als de groep zónder vertrouwen.

Het is interessant hoe de zorg, onvrede en wanhoop in de sector in een kil cijfertje kan worden uitgedrukt. De Agro Vertrouwensindex wordt elk kwartaal – in opdracht van het ministerie van Landbouw en Wageningen UR – opgemaakt. Dit keer was dat in de maand oktober. Een kleine 500 ondernemers vulden de enquête in. De samenstellers spreken van ‘harde en structurele informatie over de stemming onder agrarische ondernemers’.

Vragen over kosten, prijzen, winst en verlies

Ook in andere Europese landen wordt zo’n boerenbarometer opgesteld. Nog een technisch detail: de Agro Vertrouwensindex is de resultante van de stemmingsindex en conjunctuurindex. Zeg maar een getal voor het hier en nu en een voor de toekomst. De samenstellers vragen naar ontwikkeling van kosten, opbrengstprijzen, winst en verlies.

Agro Vertrouwensindex varkenshouders somberst

Het zal niemand verbazen dat de indexen per sector verschillen. Eigenlijk is alleen bij melkvee- en pluimveehouders de Agro Vertrouwensindex positief, zij het dat bij de laatste deze wel hard onderuitgaat. De varkenshouders zijn het somberst. De stemmingsindex zakt met 18 punten naar -7.

Melkveehouders kijken zeer tevreden terug op het derde kwartaal. De stemmingsindex ligt met 32 ver boven het langjarige gemiddelde van 21. Dit heeft natuurlijk alles met de torenhoge melkprijs te maken. Over de toekomst is de groep veel somberder. In de akkerbouw is de sfeer nauwelijks veranderd.

Voorspellingsmodellen

De Agro Vertrouwensindex, zeg maar de peilstok, wordt volgens de samenstellers gebruikt in beleid, belangenbehartiging en in diverse voorspellingsmodellen. De cijfers moeten de zorg en roep om duidelijkheid en perspectief ondersteunen. Die signalen moeten onderhand wel in Den Haag doorklinken, zou je zeggen. Koning Willem-Alexander nam vorige week ook nog een lijst met zorgen mee uit de Gelderse Vallei. Volgens hem behoort de agrarische sector bij het cultuurhistorisch erfgoed van Nederland, en is daarom belangrijk. Dat is te mager.

Bijdrage landbouw aan bruto binnenlands product

De agrarische sector is een economische pijler van betekenis! De bijdrage aan het bruto binnenlands product (bbp) is nog steeds 7%. Natuurlijk, hier zit ook cacao, soja en tabak bij. Zuiver op de binnenlandse agrarische grondstoffen is dit nog altijd 4%, ofwel € 32 miljard. En dan nog een laatste cijfertje: bijna een derde hiervan (€ 10 miljard) komt uit de primaire productie.

Het is nooit verkeerd om die cijfers nog eens onder de aandacht te brengen. Ergens moet toch iemand het geld dat de BV Nederland uitgeeft verdienen.

Lees meer artikelen over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Beheer
WP Admin