Voor oogst 2022 betaalde Agristo € 12,50 voor Fontane in september en oktober. - Foto: Peter Roek AkkerbouwNieuws

Agristo verhoogt basisprijs voor Fontane met 35%

De Belgische aardappelverwerker Agristo verhoogt de basisprijs voor Fontane met ruim 35% in de af-landperiode naar minimaal € 17 per 100 kilo voor oogst 2023.

Voor oogst 2022 betaalde Agristo € 12,50 voor Fontane in september en oktober. Voor de langere termijn komt de basisprijs voor Fontane begin juli 2024 rond € 28 per 100 kilo uit. Dat is een prijsstijging van 35%.

“Telers zijn op zoek naar duidelijkheid in de af-landperiode en voor de langere bewaring”, zegt Steven De Cuyper, agro-directeur van Agristo. “Daarom willen we voor de beurs Interpom in het Belgische Kortrijk (27 tot en met 29 november) al een verwachting afgeven. De precieze prijzen voor alle leveringsweken zijn we nog aan het uitwerken en daarmee gaan we medio december de boer op.”

De Agristo Group verwerkt jaarlijks 1,4 miljoen ton aardappelen. Fontane is het belangrijkste fritesgeschikte aardappelras dat Agristo verwerkt. De basisprijzen voor de andere rassen worden de komende weken gebenchmarkt op de Fontane-prijs.

Prijsverhogingen antwoord op onzekerheid

De reden dat Agristo voor de Interpom naar buiten komt met een eerste signaal heeft te maken met de onzekerheid die heerst. Het bedrijf wil duidelijkheid scheppen en komt voor oogst 2023 met historische prijsverhogingen tussen 30 en 40%. Directeur De Cuyper: “Twee jaar geleden hadden we het nog over minimaal € 10 voor af-landaardappelen, dat is nu € 17. Kosten zijn het afgelopen jaar enorm gestegen voor de boer. Pachtprijzen zijn gestegen. Maar ook klimaatuitdagingen en politieke maatregelen, die onzekerheden meebrengen, moeten we trachten af te dekken.”

Alles bij elkaar ziet de verwerker dat telers vroeger met vragen komen, omdat keuzes moeten worden gemaakt over welk gewas ze gaan telen. Want ook de tarweprijzen liggen ook hoog.

We moeten de hele keten beter waarderen

De Cuyper: “Het gaat niet alleen over aardappelen, maar ook over andere gewassen. Agristo heeft een serieuze productiecapaciteit staan en hiervoor voorzien wij een stabiele groei in het areaal. We moeten daarom de hele keten beter waarderen.”

Agristo focust al jaren op stabiliteit en continuïteit. De Cuyper geeft aan dat de aardappelverwerker wil blijven aansturen op een gezond evenwicht tussen af-landleveringen en leveringen vanuit de bewaring en er zullen dus keuzes moeten worden gemaakt.

Pootgoed duurder

Ook wat betreft pootgoedprijzen voor seizoen 2023 wil De Cuyper transparant zijn. Pootgoed zal duurder worden door kostprijsstijgingen. Prijsstijgingen tussen 0 en 10%, afhankelijk van het ras en sortering, zijn te verwachten.

Beheer
WP Admin