Volgens Agrifirm worden emissiereducerende maatregelen zoals deze stalvloer bedrijfseconomisch veel aantrekkelijker als veehouders bij een vergunningaanvraag kunnen werken met sensormetingen. - Foto: Penn Communicatie AlgemeenNieuws

Agrifirm: ammoniak monitoren met sensoren voor vergunning veehouders

Coöperatie Agrifirm start deze maand met het project ‘Vergunnen met sensoren’. Er wordt onderzocht of adequate monitoring van ammoniakuitstoot met behulp van sensor- en datasystemen mogelijk is en, wanneer dit mogelijk blijkt, of dit als uitgangspunt kan dienen bij de vergunningverlening aan Nederlandse veehouders.

Ruud Tijssens, directeur public & cooperative affairs van Agrifirm, geeft aan dat emissiereducerende maatregelen bedrijfseconomisch veel aantrekkelijker worden als veehouders bij een vergunningaanvraag kunnen werken met sensormetingen. Dit omdat op deze manier naast techniek ook managementmaatregelen, genetica-optimalisatie en voermogelijkheden in beeld komen.

“Agrifirm pleit al geruime tijd voor regelgeving gebaseerd op doelen in plaats van middelen”, aldus Tijssens. “Ieder boerenbedrijf is ten slotte anders en dat vraagt om een gerichte aanpak als het gaat om emissiereductie.”

Onderzoek met vleesvarkens en melkkoeien

Het onderzoek vindt op vier locaties plaats. Twee locaties met vleesvarkens en twee locaties met melkkoeien, geografisch verspreid over het land. Doel van het project is om te bewijzen dat deze systematiek zodanig betrouwbaar is dat deze voor een rechterlijke toetsing kan worden voorgelegd en als basisuitgangspunt kan dienen voor het vergunningverleningstraject.

De eerste metingen op locatie starten in maart 2023. Het project wordt naar verwachting eind 2023 afgerond.

Reacties

    1. Regelgeving gebaseerd op te controleren doelen in plaats van ,,ondeugdelijke” middelen wat is daar mis mee, u hecht dus duidelijk aan de term innovatie die feitelijk nooit volledig gewerkt heeft en bent dus duidelijk bang om te gaan doen wat u al jaren zegt te gaan doen.

    2. wat is er tegen regelgeving gebaseerd op doelen in plaats van middelen, u hoort kennelijk bij de categorie mensen die het voldoende vinden onder de term innovatie voorbij te gaan aan het werkelijke probleem dat de stikstof uitstoot controleerbaar terug moet. Wordt toch eens wakker

Beheer
WP Admin