<em>Foto: Mark Pasveer</em> AlgemeenAchtergrond

Agrarisch ondernemers pessimistischer geworden

Akkerbouwers hebben er voor gezorgd dat de Agro Vertrouwenindex in het eerste kwartaal van 2016 sterk is gedaald. Er zijn bijna evenveel boeren pessimistisch als optimistisch.

Boeren en tuinders zijn in het eerste kwartaal van 2016 pessimistischer over zowel de huidige situatie als de toekomstige situatie van hun bedrijf. De Agro Vertrouwensindex daalt ten opzichte van het vierde kwartaal 2015 met zo’n zes punten tot ongeveer 11. Ondanks deze daling is het aantal agrarische ondernemers met vertrouwen in de toekomst nog licht in de meerderheid. De Agro Vertrouwensindex is een samenwerkingsproject tussen LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants, ministerie van Economische Zaken en LEI Wageningen UR.

Akkerbouwers hebben veel vertrouwen verloren

Het agrovertrouwen is vooral gedaald door groeiend pessimisme onder akkerbouwers over hun bedrijfssituatie. Dit daalt ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015 sterk. De akkerbouwers schatten hun toekomstige situatie over 2 tot 3 jaar een stuk minder rooskleurig in dan bij de vorige meting. Bij de tuinbouwondernemers en melkveehouders had het vertrouwen een licht negatieve trend.

Pluimveehouders hadden het meeste vertrouwen in hun bedrijfssituatie en dan met name door een betere stemming over de huidige situatie op het bedrijf. In de varkenshouderij blijft het vertrouwen laag. Er zijn bijna evenveel ondernemers positief als negatief over hun onderneming. Dit vertrouwen is al vier kwartalen achter elkaar zo laag en varkenshouders hebben daarmee aanhoudend het minst vertrouwen in de eigen onderneming.

Middellange termijn verwachting onveranderd

Pluimveehouders, glastuinders, opengrondtuinders en melkveehouders hebben hun mening over de bedrijfssituatie voor de komende 2 tot 3 jaar in het eerste kwartaal van 2016 niet of nauwelijks bijgesteld ten opzichte van een kwartaal eerder. Alleen bij akkerbouwers en in de varkenshouderij zijn grote veranderingen te zien. Bij de akkerbouwers daalt de index onder nul. Bij de varkenshouderij stijgt deze sterk; wellicht is de verwachting dat ze over 2 tot 3 jaar de huidige moeilijke bedrijfssituatie achter de rug hebben.

Waarom akkerbouwers hun middellange termijnverwachtingen naar beneden hebben bijgesteld, is niet helemaal duidelijk. Wel denken akkerbouwers ook voor de komende twaalf maanden dat de opbrengstprijzen gaan dalen. Ook verwachten ze een lagere productie (vanwege het late voorjaar) en iets hogere kosten. De stemming en verwachtingen van ondernemers over hun bedrijfssituatie kunnen worden beïnvloed door ontwikkelingen in kosten, (internationale) producties, opbrengstprijzen, omzet en winst op de korte termijn. Ook melkveehouders die momenteel kampen met lage melkprijzen zien het komende jaar nog geen verbeteringen. Ook hier dalen de hierboven genoemde indicatoren, de kosten uitgezonderd.

Boeren in andere Europese landen ook negatiever

De neergaande trend in de vertrouwensindex onder Nederlandse boeren en tuinders is in lijn met die in andere EU-lidstaten. Zo is de sfeer onder boeren en tuinders in Vlaanderen en Duitsland ook gedaald. In Vlaanderen is zelfs sprake van een dieptepunt.