Vleeskuikens in stal. - Foto: Lex Salverda PluimveeNieuws

Afwachtende houding op markt voor pluimveerechten

Het is erg rustig op de markt voor pluimveerechten. Er wordt nagenoeg geen handel gedreven. Verkopende partijen en kopers wachten af.

De handel in kooprechten ligt helemaal stil. Vanwege het ontbreken van transacties kunnen intermediairs de op internet circulerende prijzen niet met concrete handelsgegevens onderbouwen.

Uitkoopregelingen en stikstof

Verkopende partijen – waaronder enkele stoppers – lijken ontwikkelingen over uitkoopregelingen en stikstof af te wachten. Kopers hebben nog geen haast. Zij verwachten mogelijk dat er vanwege lagere bezettingsgraden in stallen nog rechten vrijkomen op een lager prijsniveau.

Gering aanbod pluimveerechten

In regio Oost wordt bij intermediairs zo nu en dan geïnformeerd naar de beschikbaarheid van pluimveerechten. Aanbod is er niet of nauwelijks. In regio Overig is wel wat aanbod. Mondjesmaat wordt er ook handel gedreven. In regio Overig is onlangs een partij van 10.000 leaserechten verleast. Deze leaserechten kostten € 0,60 per eenheid. In regio Zuid wordt sporadisch naar pluimveerechten gevraagd. Handel is er niet.

Intermediairs verwachten dat de handel in pluimveerechten pas in de tweede helft van dit jaar – naar verwachting in het laatste kwartaal – goed op gang komt.

Beheer
WP Admin