Foto: ANP AlgemeenNieuws

Aftrek onderhoud monumentale boerderij vervalt

De belastingaftrek voor onderhoud en restauratie van gebouwen met een monumentstatus is per 1 januari 2019 afgeschaft.

Op 11 december ging de Eerste Kamer met het Wetsvoorstel akkoord.

In plaats van de belastingaftrek komt voor particuliere eigenaren een keuze tussen een nieuwe instandhouddingssubsidieregeling met 38% subsidie achteraf, of 100% lening vooraf via het Nationaal Restauratiefonds, te financieren vanaf 1% en onderhoudssubsidie op grond van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim).

Sim-regeling

Andere eigendomsvormen van Rijksmonumentale gebouwen kunnen alleen gebruik maken van de Sim-regeling. Binnen Sim zijn de kosten van werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen voor instandhouding van rijksmonumenten of zelfstandige onderdelen daarvan subsidiabel. Voor de reguliere Sim is een plan nodig van 6 jaar.

Subsidie achteraf

De nieuwe instandhoudingssubsidieregeling gaat in per 1 januari 2019. Particuliere eigenaren kunnen maximaal 38% subsidie krijgen. De regeling is áchteraf: eerst werkzaamheden uitvoeren, achteraf declareren. Uitgaven voor in 2018 gemaakte onderhoudskosten komen nog wel in aanmerking voor aftrek.

Beheer
WP Admin