Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Afschotvergunning ganzen Overijssel was onterecht

De vergunning die de provincie Overijssel heeft afgegeven om rond zeven Natura 2000-gebieden op ganzen te schieten, is onterecht afgegeven.

Tot dat oordeel kwam de rechtbank Overijssel deze week. De Faunabescherming en de Vogelbescherming hadden een rechtszaak tegen de provincie Overijssel aangespannen vanwege het besluit om het hele jaar rond op grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen te jagen. De natuurbeschermers tekenden al eerder bezwaar aan, maar de rechtszaak vond in november plaats toen de vergunning al ruim een maand was afgelopen.

Veel meer onderzoek

Volgens de rechtbank had de provincie veel meer onderzoek moeten doen alvorens een dergelijke vergunning af te geven. Volgens Overijssel zijn negatieve effecten door de grote aantallen ganzen op weilanden in de buurt op de Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten.

Gewerkt aan nieuwe vergunning

De rechtbank Overijssel is van mening dat deze veronderstelling door de provincie niet voldoende in onderbouwd en onderzocht. Daarmee zijn de bezwaren van Faunabescherming en Vogelbescherming gegrond. Tot een vernietiging van de vergunning leidt het niet, omdat de vergunning al afgelopen is. Volgens de provincie wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe vergunning.

De Faunabescherming is blij met de uitspraak omdat het betekent dat bij een eventuele nieuwe vergunning de provincie zal moeten voldoen aan hetgeen in deze uitspraak door de rechter is gezegd.

Beheer
WP Admin