Foto: ANP AlgemeenNieuws

Adema: geen enkele ruimte bij aanscherping mestbeleid

Landbouwminister Piet Adema ziet geen enkele ruimte om nog iets te doen aan de derogatiebeschikking. Dat blijkt tijdens het eerste debat van de nieuwe landbouwminister in de Tweede Kamer.

“De derogatiebeschikking is voor veel boeren een hard gelag”, erkent Adema. Hij spreekt van een domper, maar wijst er tegelijkertijd op dat het een beschikking is van de Europese Commissie waar niks aan gewijzigd kan worden. Teruggaan naar Brussel is volgens Adema dan ook niet mogelijk. Het aanvechten van de derogatiebeschikking is niet verstandig en heronderhandelen is niet mogelijk, aldus Adema. Dit zou kunnen leiden tot een infractieprocedure en dat zal resulteren in hoge boetes. Het aanpassen van het mestproductieplafond of de bufferstroken zijn dus geen optie.

Geen coulance voor gezaaide bufferstroken

Adema tornt niet aan de verlaging van het mestproductieplafond of de bufferstroken, zoals BBB en SGP willen. Ook voor akkerbouwers die al gewassen gezaaid hebben en daarmee niet voldoen aan de verplichte 3 meter bufferstrook langs sloten, ziet Adema geen mogelijkheid voor coulance.

Motie ontraden

Hij ontraadde een motie van partijgenoot Pieter Grinwis (CU), CDA’er Derk Boswijk en VVD’er Thom van Campen om bij de uitwerking van de regelgeving van zowel het mestbeleid en het GLB in 2023 rekening te houden met de agrarische bedrijfspraktijk, met name op het gebied van aangegane verplichtingen en inzaai.

“We worden geconfronteerd met een beschikking vanuit Europa. Die beschikking gaat gewoon in op 1 januari 2023. Het is verschrikkelijk moeilijk om dan te zeggen: ‘we gaan wel even meebewegen’. Ik heb gewoon die ruimte niet. Ik leef mee met de boeren die het betreft.”

Bufferstroken niet door de vingers

Adema is ook niet van plan de bufferstroken door de vingers te zien. “We hebben een hele discussie over stikstof in dit land. Dat gaat ook wel een beetje over hoe we het kunnen ritselen met elkaar. Het probleem waar ik dan mee te maken krijg, is dat de rechter dan op de stoel komt die de besluiten neemt. Ik denk dat dat niet goed is. We moeten juist samenwerken met de landbouw om te zorgen dat we de doelstellingen halen om te voorkomen dat de rechter voor ons gaat beslissen. We hebben gezien waar dat toe leidt. Ik moet daarin wel heel voorzichtig zijn.”

Adema is wel positief over het voorstel van GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet om onderzoek te doen op welke manier bufferstroken kunnen bijdragen aan het verdienvermogen van boeren.

Geen extra voorwaarden bij tegemoetkomingsregeling

Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en PvdD zijn kritisch over de tegemoetkomingsregeling voor derogatiebedrijven die de komende jaren veel mestplaatsingsruimte verliezen. De partijen willen aanvullende voorwaarden stellen bij de regeling, om boeren te stimuleren kringlopen meer te sluiten en grondgebonden te worden. Adema wil daar niet aan. “We moeten de boeren ook ruimte geven om dit te verwerken en om een omslag te maken. Het is toch verlies van bedrijfseconomisch potentieel, dat hiermee deels gecompenseerd wordt.” Hij zou het oneerlijk vinden om daar extra eisen aan te stellen.

Reacties

Beheer
WP Admin