PluimveeNieuws

ACM: Kip van Morgen strijdig met mededingingswet

Den Haag – De afspraken die ketenpartijen hebben gemaakt in het kader van Kip van Morgen zijn een overtreding van het nationale kartelverbod. De afspraken voldoen niet aan de vrijstellingscriteria van de mededingingswet. Dat is de voorlopige conclusie van de Autoriteit Consument en Markt uit een analyse van de afspraken betreffende de Kip van Morgen (KvM). Het rapport, in bezit van deze krant, is nog niet officieel openbaar.

Vorig jaar heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een Visiedocument ‘Mededinging & Duurzaamheid’ gepubliceerd waarin de organisatie aangeeft hoe bepaalde duurzaamheidsinitiatieven vrijgesteld kunnen worden van het kartelverbod uit de mededingingswetgeving. De KvM-afspraken tussen pluimveesector en Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) over verduurzaming van het kipassortiment in de Nederlandse supermarkten zijn per definitie een kartelafspraak en moeten dan dus voldoen aan de vrijstellingscriteria van de ACM.

Eén van de criteria is dat de afspraak moet leiden tot verbetering van de productie of distributie of tot bevordering van de technische of economische vooruitgang; in het geval van KvM is dat te vertalen in verbetering van dierwelzijn, milieu en volksgezondheid.

De ACM komt in zijn analyse tot de conclusie dat de consument geen voordeel ervaart van doorvoering van KvM. De organisatie heeft hier een uitgebreide economische analyse op losgelaten en komt tot de conclusie dat het saldo voor de consument uitkomt op 64 cent negatief. De consument gaat er dus op achteruit.

De ACM betwijfelt ook of een sectorbrede afspraak wel nodig was om de duurzaamheid van de vleeskuikenhouderij te verbeteren. De ACM signaleert dat er sowieso veel dynamiek is in de markt op het gebied van verduurzaming. Een nadere marktbrede afspraak is dan volgens de ACM niet nodig. Er blijft volgens de ACM wel restconcurrentie over. Consumenten kunnen voor gangbaar vlees terecht bij poeliers, slagers en ambulante handel. Ook blijft er concurrentie van pluimveevlees dat voldoet aan hogere eisen ten aanzien van dierenwelzijn.

Het rapport van de ACM is nog niet openbaar. Toen CDA-Kamerlid Jaco Geurts er in de Tweede Kamer om vroeg, zei staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken dat het rapport nog niet is afgerond en nog ergens zweeft. “En dat is soms maar goed ook. Zodra het rapport afgerond is, zal ik het waar mogelijk voorzien van een kabinetsreactie naar de Tweede Kamer sturen”, aldus Dijksma.

Portefeuillehouder duurzaamheid Hans Huijbers van LTO Nederland is zeer bezorgd over het rapport, dat ook hij nog niet kent. Als de ACM niet akkoord is, moeten we kijken of de wet aangepast kan worden of dat het concept aangepast kan worden”, vindt Huijbers.

 

Lees ook: Kip van Morgen levert geen voordeel op voor de consument

Beheer
WP Admin