Foto: ANP AlgemeenNieuws

Aanvragen compensatie zwangerschapsuitkering

Meewerkende echtgenotes in de landbouw kunnen aanspraak maken op zwangerschapsuitkering.

Vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 geen zwangerschapsuitkering kregen, kunnen een compensatie aanvragen. De aanvraagperiode hiervoor is opengegaan op 15 mei 2018. Een deel van de ongeveer 20.000 vrouwen die er aanspraak op kan maken zijn vrouwen uit de agrarische sector, onder andere meewerkende echtgenotes. De compensatie zal ongeveer € 5.600 bruto per persoon zijn.
Artikel gaat verder onder de tweet.

Wijziging in de Wet Arbeid en Zorg

Drie jaar was er geen bevallings- en zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen door een wijziging in de Wet Arbeid en Zorg. Belangenorganisaties als LTO Vrouw & Bedrijf hebben aangedrongen op een compensatie. Vanaf 2008 is er een andere regeling van kracht waardoor zelfstandigen recht hebben op een uitkering gedurende tenminste 16 weken.

Uitbetaling vanaf 2019

De regeling wordt uitgevoerd door UWV. De aanvraag voor compensatie kan tot en met 30 september 2018 bij deze organisatie worden ingediend. Bij recht op de vergoeding, betaalt UWV uit vanaf 1 januari 2019.

Beheer
WP Admin