Varkenshouderij

Nieuws 9 reacties

Subsidieregeling Sanering varkenshouderij fors overtekend

De subsidieregeling Sanering varkenshouderijen is fors overschreven. De regeling is nog tot en met woensdag 15 januari open.

Het is echter al duidelijk dat het beschikbare bedrag van € 180 miljoen niet genoeg is om alle aanvragen te kunnen honoreren. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit constateert dat de ‘regeling in een behoefte voorziet’.

Bij het openstellen van de regeling (op 25 november 2019) was al duidelijk dat de belangstelling voor de regeling groot was. De hoge varkensprijs was voor veel varkenshouders reden om aan de regeling mee te doen. Potentiële stoppers kunnen na het relatief gunstige jaar met deze regeling schuldenvrij hun bedrijf beëindigen.

Precieze gegevens aanvragen deze week bekend

Hoeveel aanvragen zijn gedaan, waar de betrokken bedrijven zich bevinden en om hoeveel varkens het gaat is nog niet bekend. De regeling was bestemd voor bedrijven in de concentratiegebieden Zuid en Oost. De precieze gegevens over de aantallen bedrijven en hun omvang zullen in de loop van deze week bekend worden.

Bedrijven die aan de regeling meedoen, mogen op dezelfde locatie geen varkens of andere dieren meer houden die vallen onder de categorie intensieve veehouderij. Bovendien mag het bedrijf niet op een andere locatie worden voorgezet.

Geurscore bepaalt rangschikking aanvragen

De aanvragen zullen worden gerangschikt op basis van een geurscore. Bedrijven waarvan de sanering meer bijdraagt aan een vermindering van geuroverlast op woningen binnen een straal van 1.000 meter komen hoger in de rangorde. Dat betekent dat bedrijven met een hoge geurscore die zich woensdag nog aanmelden voor de subsidieregeling, in aanmerking kunnen komen ondanks de overschrijding van de regeling.

Subsidieregeling opgehoogd naar € 180 miljoen

Voor de regeling was aanvankelijk € 120 miljoen beschikbaar. Dat is later verhoogd tot € 180 miljoen in het kader van de afspraken over het klimaatakkoord en de rechterlijke uitspraak over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (Urgendazaak).

Of en hoe het kabinet een aanvullende regeling zal maken voor bedrijven die in deze regeling buiten de boot vallen, is nog onbekend. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kon daar dinsdag 14 januari nog geen duidelijkheid over geven.

Nieuw maatregelenpakket stikstofvermindering

De warme sanering van de varkenshouderij is onderdeel van de vitalisering van de varkenshouderij, maar draagt ook bij aan de vermindering van de stikstofdruk op kwetsbare natuurgebieden. Het kabinet werkt nog aan een nieuw maatregelenpakket in de landbouw, dat de stikstofdruk moet verminderen.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • steenderen

  Als de overheid dan een beetje fatsoen heeft doen ze er extra geld bij

 • kleine boer

  Wat zal de natuur opknappen nu..... auto's ook op quotum vanaf 2021 en daarna opkopen enz enz neem ik aan en aantal inwoners ook enz enz

 • Opgeven wil nog niet zeggen dat je mee doet.

 • Gat

  Kan de vvd straks met verkiezingscampagne weer roepen dat 100 naar 130 km kan en dat mensen op de auto partij moeten stemmen. Mja gewoon alle aanvragen honereren smijten met geld naar onzinnige dingen kunnen ze genoeg.

 • farmerbn

  Nog twee mooie jaren met hoge varkensprijzen en veel boeren die zich ingeschreven hebben trekken zich terug.

 • Maas1

  @farmerbn ja maar dat weet je nooit van te voren
  Als je een goed jaar achter de rug hebt en je kunt uit de schulden komen, kan ze geen ongelijk geven.
  Er is meer in het leven.

 • sanmarco

  Mooi voor de varkensboeren maar als kalverhouder in brabant kijk ik toch wel met enige jaloezie naar deze regeling, voor vele van ons volgt een IJSKOUDE sanering door (bewuste) onmogelijke regelgeving

 • massy

  Hoed je voor hetgeen wat er nog niet is farmerbn !!!!

 • boerkebrabant

  ach sanmarco, de regeling is nog niet zo goed, alleen de rechten worden in zuid goed betaald. maar als je wat oudere stallen hebt en je hebt ze gesloopt hou je nie veel over, en naar mijn weten hebben de kalverhouders zonder dier rechten hun bedrijf mogen uitbereiden, dus daar zou dan ook niks voor betaald worden,

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.