Varkenshouderij

Nieuws

ROK: helft aangekochte varkensrechten geplaatst

Het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij heeft voor de tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit iets minder dan de helft van de 43.222 aangekochte varkensrechten met korting op de inkoopprijs verkocht.

De varkensrechten – maximaal 3.000 per bedrijf – zijn verkocht aan 9 varkensbedrijven in Regio Zuid. “Het aantal verkochte rechten voldoet aan onze verwachtingen”, zegt Paul Jansen, directeur van het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij.

Interesse bedrijven uit regio’s Oost en Overig nooit concreet

De interesse van bedrijven uit de regio’s Oost en Overig werd nooit concreet. “Het financiële voordeel ten opzichte van de marktprijs van de varkensrechten was in deze regio’s te gering, zeker in combinatie met de voorwaarden van de regeling”, aldus Jansen.

Investeren in innovaties

Varkensbedrijven die de rechten met korting hebben opgekocht, dienen op een geschikte locatie te investeren in innovaties gericht op duurzaamheid en verbetering van de leefomgeving. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de plannen in september 2020 gerealiseerd moeten zijn. “Met het oog op vergunningstrajecten was dat voor een aantal bedrijven waarschijnlijk te kort dag”, aldus Jansen. Een aantal bedrijven dat deelneemt aan de regeling investeert in nieuwe brongerichte aanpak van emissies, een aantal in nieuwe MDV-stallen, zo laat hij weten.

Het ministerie van LNV gaat in het kader van de saneringsregeling varkensrechten opkopen en uit de markt halen. - Foto: Peter Roek
Het ministerie van LNV gaat in het kader van de saneringsregeling varkensrechten opkopen en uit de markt halen. - Foto: Peter Roek

Resterende rechten de markt op

De resterende varkensrechten komen naar verwachting in de loop van dit jaar beschikbaar op de markt. “We willen de markt niet verstoren. Enige terughoudendheid is dus geboden”, aldus Jansen. Volgens hem is het wachten op de specificaties van de Warme sanering varkenshouderij. Het ministerie van LNV gaat in het kader van de saneringsregeling varkensrechten opkopen en uit de markt halen. De precieze waarde van de rechten moet nog door het ministerie worden vastgesteld.

ROK: pilot voor omvangrijke sanerings-en innovatieregeling

Jansen kijkt tevreden terug op de tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit. Het doel is bereikt, zo zegt hij. “We hebben aandacht gegenereerd voor het onderwerp omgevingskwaliteit en ervaring opgedaan voor de toekomst. Deze regeling was een belangrijke pilot in aanloop naar de saneringsregeling en de innovatieregeling die in de tweede helft van dit jaar uitgerold worden. LNV heeft hiervoor in totaal € 200 miljoen gereserveerd.”

Voor een brongerichte aanpak van emissies in varkensbedrijven heeft het ministerie van LNV € 40 miljoen aan subsidies beschikbaar gesteld. De Coalitie Vitalisering Varkenshouderij stelt eveneens € 40 miljoen beschikbaar, grotendeels in de vorm van achtergestelde leningen om de uitrol van nieuwe stalsystemen te versnellen.

Subsidieregeling

Volgens Jansen kunnen varkenshouders zich vanaf dit najaar inschrijven voor subsidieregelingen die erop gericht zijn om emissies aan de bron aan te pakken. “De innovatie-agenda bestaat uit het financieren van de aanpak van bestaande stallen, het ontwikkelen van nieuwe stallen en stalsystemen, het meten van emissiereducties en faciliteren van de uitrol van nieuwe technieken”, aldus Jansen.

Impressie van de gekoelde mestpan. Die heeft een ammoniakemissie van 1,27 kg NH3/dierplaats/jaar. - Foto: Bert Jansen
Impressie van de gekoelde mestpan. Die heeft een ammoniakemissie van 1,27 kg NH3/dierplaats/jaar. - Foto: Bert Jansen

Gekoelde mestpan

Als voorbeeld van brongerichte systemen haalt hij de gekoelde mestpan aan. “Op het bedrijf van Kees van der Meijden wordt op succesvolle wijze met deze techniek gewerkt. Ook is de Keten Duurzaam Varkensvlees volop bezig ‘de stal van de toekomst’ door te ontwikkelen. We verwachten dat dit volgend jaar wordt afgerond.”

Jansen verwacht dit jaar ook een proef met het zogenoemde Kamplan-systeem en 1 of meerdere tests met mestschuifsystemen.

“Ambitieuze doelstelling’

Het is de bedoeling om de komende 3 jaar 12 varkensbedrijven – met verschillende diercategorieën – in te richten met verschillende brongerichte systemen. Jansen spreekt van een ambitieuze doelstelling. “Het zijn complexe trajecten en het gaat om stevige investeringen.” Het meten van emissiereducties is bovendien tijdrovend. Dat vraagt volgens Jansen om geduld en doorzettingsvermogen van deelnemende boeren. Hij is positief gestemd over de voortgang. “De eerste resultaten van de verschillende systemen zien er goed uit. Een beter stalklimaat, gezondere omgeving voor mens en dier, betere technische prestaties en een betere verstandhouding met de buren.”

Of registreer je om te kunnen reageren.