Varkenshouderij

Nieuws

Voldoende beslistijd van belang bij stoppen bedrijf

Het is van groot belang dat varkenshouders voldoende tijd krijgen om een goed onderbouwde beslissing te nemen of ze hun bedrijf willen beëindigen.

Dat blijkt uit een onderzoek onder 20 varkenshouders die overwegen te stoppen of gestopt zijn.

Van de bedrijven die gestopt zijn via de Regeling Omgevingskwaliteit blijkt dat sommigen te kort tijd hadden om een besluit te nemen, waardoor ze in sommige gevallen spijt hebben van hun besluit. In voorbereiding op de regeling voor de warme sanering van de varkenshouderij heeft het ministerie in december en januari onderzoek laten doen onder 20 (potentiële) stoppers uit concentratiegebied Oost en Zuid van de meststoffenwet. Het onderzoek moest duidelijkheid scheppen over de reden waarom varkenshouders overwegen te stoppen en welke ondersteuning ze hierbij nodig hebben.

Lees verder onder de afbeelding.

Voldoende beslistijd van belang bij stoppen bedrijf

Bron: rapportage Saneringsregeling varkenshouderij

Financiële problemen

Uit de enquête blijkt dat financiële problemen de belangrijkste reden is om te stoppen. Daarbij speelt wet- en regelgeving die kostbare investeringen noodzakelijk maakt, banken die alleen leningen willen verstrekken onder voorwaarde van uitbreiding en de slechte positie van de sector op de internationale markt een rol. Gebrek aan opvolging, de leeftijd van de ondernemer, niet kunnen of willen uitbreiden en de slechte reputatie van de sector. Een ondersteuningsregeling lijkt voor ondernemers een zetje in de rug, om te voorkomen dat ze na het stoppen met hoge schulden achter blijven.

Drempels om te stoppen

Onzekerheid over de toekomst blijkt een drempel om te stoppen. Het gaat dan om een overstap naar een ander vakgebied door de ondernemer zelf, maar ook de onzekerheid over de bestemmingsverandering van de bedrijfslocatie. Varkenshouders zijn bezorgd de regie te verliezen als ze stoppen, omdat ze te maken krijgen met provinciale, gemeentelijke en fiscale regelingen. Ook op persoonlijk vlak is het een grote drempel om te stoppen met ‘levenswerk’ van de ondernemer. Dit proces wordt gezien als een rouwproces. Varkenshouders geven aan dat persoonlijke begeleiding in dit traject gewenst is. Dat geldt ook voor loopbaanbegeleiding, vooral voor jongere ondernemers.

Lees verder onder de afbeelding.

Voldoende beslistijd van belang bij stoppen bedrijf

Bron: rapportage Saneringsregeling varkenshouderij

Herbestemming

Ondervraagde varkenshouders die aan het stoppen zijn, blijken veel kritiek te hebben op de gemeenten. Processen verlopen traag en moeizaam ten aanzien van herbestemmingsplannen en communicatielijnen zijn vaak lang. Uitzondering blijkt de gemeente Hof van Twente, waar stoppers juist positief zijn over de vlotte processen, korte communicatielijnen en soepele opstelling van de gemeente met betrekking tot de herbestemming.

De onderhandelingen over de exacte invulling van de Warme sanering van de varkenshouderij zijn nog in volle gang. Het ministerie van landbouw is verantwoordelijk voor de financiële ondersteuning van varkenshouders, via een marktconforme vergoeding voor de varkensrechten en een vergoeding voor het waardeverlies van de varkensstallen. Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanvullende ondersteuning.

Of registreer je om te kunnen reageren.