Varkenshouderij

Nieuws 7 reacties

POV: stikstofmaatregelen niet baseren op aannames

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is van plan om een brandbrief over de stikstofmaatregelen naar het kabinet sturen.

De onderbouwing van het stikstofbeleid deugt volgens de POV niet, het berust teveel op aannames in plaats van metingen. Daarnaast is alle noodzakelijk informatie over natuurgebieden niet compleet beschikbaar, zodat er geen beslissingen genomen kunnen worden op basis van feiten. Als er zulke grote offers worden gevraagd, mogen de getroffen bedrijven eisen dat de maatregelen wel op basis van goed onderbouwde cijfers worden genomen. Volgens de varkenshoudersorganisatie is daar bij de stikstofplannen geen sprake van.

Stikstofrapport Remkes

POV verwijst naar het stikstofrapport Remkes waarin de commissie stelt dat het Aerius-model, waarmee de stikstofberekeningen worden gemaakt, grotendeels gebaseerd is op aannames en niet op daadwerkelijke metingen. Verder constateert Remkes in het rapport dat niet alle relevante informatie over natuurgebieden beschikbaar is. Ingrijpende maatregelen mogen niet het gevolg zijn van beleid op grond van modellen die nooit getoetst zijn met metingen, aldus de POV.

Schade verhalen op overheid

De POV is van plan de schade op de overheid te verhalen, als later mocht blijken dat de genomen maatregelen niet het beoogde effect hebben, omdat zaken in werkelijkheid toch anders blijken te liggen dan gedacht.

Laatste reacties

 • Henk.visscher

  We moeten een estafette houden we beginnen met de trekkers en iedereen die mee wil doen op Tessel die gaan met het dossier met onze punten, met daarin vooral dat wij eerlijke metingen willen en dat ook de depositie moet worden meegeteld, en de drempelwaarde gelijk moet zijn aan onze buurlanden ,want dan kan heel Nederland zo weer aan de slag met alle projecten die nu stil liggen,naar het provinciehuis van Friesand , daar overhandigen ze het dosier aan het provinciehuis en aan de Frieze boeren , Tesselse boeren gaan weer terug , de Frieze boeren gaan naar het provinciehuis van de volgende provincie, enz, totdat het dosier in den Haag is afgeleverd, iedereen kan dan meedoen,ook burgers en andere sectoren, want die hebben ook een belang, want voor velen is het afreizen naar de randstad te veel gevraagd.
  Op deze manier bereiken we de provincie, de lokale pers, de bugers en de landelijke pers en ik weet zeker dat er mega veel aan meedoen

 • kleine boer

  Goed idee Henk 👍

 • boerkebrabant

  goed plan

 • Nu de rest nog achter dit plan en dan de depositie gelijk met onze buurlanden.

 • wilhelmus01

  Waarom zijn de natuurgebieden definitief aangewezen door de Raad van state?
  Als de depositienorm zo laag ligt, kan er bij veehouderij in de buurt echt geen definitieve aanwijzing zijn van deze gebieden.
  Onze zogenaamde depositie was er eerder dan de natuurgebieden!!

 • piet 5162

  Eerst maar eens beginnen te saneren in natuurgebieden Runderen en paarden maar ja dat is biologisch dat is natuurlijk totaal andere stront.

 • koestal

  De overheid is blijkbaar blij met al die Natura 2000 gebieden,kost weer volop geld,liggen altijd wel boeren naast,moeten ze die ook weer uitkopen.Eigen schuld,dikke bult met geld.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.