Varkenshouderij

Nieuws

Hof stelt Achmea in gelijk, hagel is geen storm

Een varkenshouder uit het Brabantse Someren kan de hagelschade van 23 juni 2016 niet bij zijn verzekeraar Interpolis claimen. Dat oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een recente uitspraak.

Het extreme weer, een supercel, zorgde voor grote hagelstenen. Die hagel vernielde in de omgeving van Someren meerder stallen en kassen. Ook sloegen de hagelstenen gaten in de daken van de gebouwen van de varkenshouder, met een schade van ruim € 180.000 tot gevolg.

In augustus 2017 stelde de rechtbank Gelderland in Zutphen de varkenshouder ook al in het ongelijk. Hij had geen verzekering voor hagelschade afgesloten maar alleen een verzekering tegen stormschade. In overleg met zijn advocaat besloot de varkenshouder in hoger beroep te gaan. Achmea Interpolis werd door het gerechtshof in Arnhem in hoger beroep opnieuw in het gelijk gesteld.

Uitsluiten hagelschade geen wijziging maar verduidelijking polisvoorwaarden

Het hof is, net als de rechtbank eerder, van oordeel dat hagelschade expliciet is uitgesloten van dekking in de stormschadepolis. Volgens het hof was het niet de storm die de schade heeft veroorzaakt, maar waren het de hagelstenen die gaten in het dak hebben geslagen. Om voor dekking van die schade in aanmerking te komen, had de varkenshouder een hagelverzekering moeten afsluiten. Hij heeft naar het oordeel van het hof bewust afgezien van het verzekeren voor hagelschade door geen hagelverzekering af te sluiten.

Dat hagel niet onder stormschade valt, is overigens pas sinds 2015 in de polis opgenomen. Volgens het hof is in dit geval geen sprake van een wijziging van de voorwaarden, zoals de varkenshouder aanvoerde, maar gaat het hier om een verduidelijking van de polisvoorwaarden.

Of registreer je om te kunnen reageren.