Varkenshouderij

Nieuws laatste update:26 sep 2018

Nog geen ophokplicht varkens

Het is op dit moment nog niet nodig maatregelen te nemen voor buiten gehouden varkens.

Dat zet minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer over de Afrikaanse Varkenspest.

De minister heeft een groep van deskundigen gevraagd een risico-inschatting te maken en een advies te geven over maatregelen om een besmetting bij wilde zwijnen onder controle te houden.

De deskundigen zeggen dat de kans op een uitbraak in Nederland nog steeds zeer klein is, maar dat bij elke nieuwe uitbraak elders de kans toeneemt dat een besmetting in Nederland wordt binnengebracht. Volgens de deskundigen lopen buiten gehouden varkens geen groot risico op besmetting als de betrokken bedrijven niet in de buurt liggen van een besmet gebied.

Buffergebied

Bij een uitbraak onder wilde zwijnen in Nederland worden in het besmette gebied beperkingen opgelegd aan jacht en recreatie. In een buffergebied daaromheen zal de zwijnenpopulatie worden verkleind. De minister overlegt met provincies en lokale deskundigen op gebied van beheer van wilde zwijnen en jacht over de manier waarop die maatregelen moeten worden uitgewerkt. De minister zegt dat deze aanpak in Tsjechië lijkt te werken.

Provincies gaan over beheer zwijnenpopulatie, rijk over dierziektebestrijding

Beheer zwijnenpopulaties

Zij vindt dat wildbeheerders en provincies alles moeten doen om te voorkomen dat wilde zwijnen in de buurt komen van varkensstallen. Er is nauw contact tussen rijk en provincie nodig omdat de provincies gaan over het beheer van de zwijnenpopulatie en het rijk over de dierziektebestrijding.

Verbod voeren van keukenafval

Varkenshouders moeten ook maatregelen nemen om contact tussen gehouden varkens en wilde zwijnen te voorkomen, zegt de minister. Zij benadrukt dat het verboden is keukenafval aan varkens te voeren, vanwege het risico op besmetting. Dat geldt ook voor hobbydierhouders en kinderboerderijen. De minister wijst ook op de risico’s van het meenemen van vleesproducten van zwijnen uit besmette landen. Het ministerie van Defensie treft maatregelen om te voorkomen dat materieel dat bij oefeningen in besmette landen is ingezet gereinigd wordt voordat het terugkomt.

Lees verder onder de tweet.

Besmetting voorkomen

De minister zegt dat alle partijen hun uiterste best moeten doen om besmetting in Nederland te voorkomen. “Dit is niet alleen in het belang van de varkenssector en de vele gezinnen die daarmee hun brood verdienen, maar ook van belang voor een gezonde wilde zwijnenpopulatie en daarmee de natuur in Nederland.”

Of registreer je om te kunnen reageren.