Varkenshouderij

Nieuws

Nederlandse varkensstapel groeit bijna 1%

Nederland telde op 1 april van dit jaar 0,9% meer varkens dan op diezelfde datum vorig jaar.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op de peildatum lagen ruim 12,5 miljoen dieren op Nederlandse bedrijven. Dat zijn er bijna 110.000 meer dan vorig jaar. De toename van het aantal dieren komt doordat er bijna 95.000 biggen meer waren. Dat is een gevolg van de gestegen productiviteit van de zeugenstapel, want het aantal zeugen daalde met 3.380 stuks. Dat komt overeen met een daling van 0,36%.

Meer opfokzeugen en -beren tot 50 kilo

Het aantal opfokzeugen boven 50 kilo nam met ruim 2.000 dieren af, een daling van 1,6%. Het aantal opfokzeugen en -beren tot 50 kilo daarentegen was 20% groter. Op 1 april ruim waren er ruim 105.000 opfokzeugen en -beren tot 50 kilo, dat zijn er bijna 18.000 meer dan een jaar eerder.

Aantal vleesvarkens nagenoeg gelijk

Het aantal vleesvarkens bleef vrijwel gelijk. Op 1 april lagen er 5.632.500 vleesvarkens op Nederlandse bedrijven, een jaar eerder waren er dat 5.630.460. Opvallend is de toename van het aantal zware vleesvarkens met een gewicht van meer dan 110 kilo. Op 1 april van dit jaar waren er ruim 475.000 van deze dieren tegen bijna 445.000 een jaar eerder, een stijging van bijna 7%.

Meer vraag naar zwaardere varkens

In 2016 werden bijna 409.000 varkens met een gewicht boven 110 kilo geteld. Dat was 3,5% meer dan in 2015. De toename van het aantal zware varkens houdt verband met de vraag naar zwaardere en vettere varkens. Deze trend is in 2012 ingezet. Het aandeel vleesvarkens met een gewicht boven 110 kilo op het totaal is in de afgelopen 10 jaar gestegen van 5,2% in 2009 naar 8,4% in 2018.

Het aantal vleesvarkens daalde in die jaren, met enige schommelingen, van 5,9 miljoen naar ruim 5,6 miljoen nu. Door de toename van het aantal zware varkens stijgt de totale varkensvleesproductie bij een gelijkblijvend aantal vleesvarkens. De stijgende productiviteit in de zeugenhouderij versterkt dit nog eens extra.

Of registreer je om te kunnen reageren.