Varkenshouderij

Nieuws

Berkelland wil varkensbedrijf voor € 900.000 uitkopen

Het college van burgemeester en wethouders van de Gelderse gemeente Berkelland wil voor € 900.000 een schikking treffen met een varkenshouder in Beltrum.

Dit moet een schadeclaim van de varkenshouder voorkomen, aldus dagblad De Gelderlander. Daarmee moet ook een einde komen aan een 8 jaar durend conflict over de bouw van een stal van 3 verdiepingen voor 5.600 varkens. De gemeenteraad wordt gevraagd met het voorstel van het college in te stemmen.

Varkenshouder vocht geweigerde vergunning aan

De varkenshouder kreeg in 2014 een vergunning voor de geplande uitbreiding. Het college had hiervoor met de gemeenteraad moeten overleggen, maar deed dat niet. De kwestie leidde in 2015 tot het aftreden van de verantwoordelijk wethouder. De vergunning werd later alsnog door de gemeente Berkelland geweigerd, maar de varkenshouder vocht dat aan en kreeg gelijk van de rechtbank Gelderland. Omwonenden gingen tegen die in uitspraak hoger beroep en kregen in januari gelijk van de Raad van State, die het besluit van de rechtbank vernietigde in een nieuwe uitspraak.

Geen geurnormen gesteld

Het college van Berkelland dient zich opnieuw uit te spreken over de vergunningsaanvraag, maar acht dat niet goed mogelijk zolang de gemeente geen geurnormen heeft vastgesteld. Ook komt er nieuwe, strengere wetgeving over luchtwassers, die het verlenen van een vergunning waarschijnlijk onmogelijk maakt.

Het college vreest een schadeclaim van de varkenshouder en overweegt daarom om over te gaan tot ‘een strategische aankoop’. Daarmee kan de vergunningprocedure die al vanaf 2010 loopt tot een eind worden gebracht, waarbij tevens tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren van omwonenden.

Varkenshouder bereid tot verkoop

De varkenshouder heeft aangegeven bereid te zijn de grond en de opstallen aan de gemeente te willen verkopen voor een bedrag van € 900.000.

Of registreer je om te kunnen reageren.