Varkenshouderij

Nieuws

POV vraagt varkenshouder informatie over inspecties SZW

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) vraagt varkenshouders hun ervaringen met Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) te delen.

POV wil de ervaringen en leerpunten van uitgevoerde inspecties gebruiken om de kennis over arbeidsomstandigheden in varkensbedrijven onder alle leden te vergroten. Varkenshouders kunnen zich melden via ljanssen@pov.nl.

Zorg voor actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie

De belangenorganisatie raadt haar leden aan te zorgen voor een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Deze moet op elk varkensbedrijf aanwezig zijn. Informatie hierover is te vinden op de site van Stigas, www.stigas.nl.

Daarnaast heeft POV aangegeven dat er over stalklimaat en stof nog te weinig bekend is. Dat is opmerkelijk aangezien Inspectie SZW aangeeft dat de problematiek al geruime tijd bekend is. POV wil dit onderdeel maken van het onderzoeksplan voor 2019-‘22.

Of registreer je om te kunnen reageren.