Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Dit zijn de nieuwe normen voor koper in biggenvoer

De EU heeft nieuwe kopernormen vastgesteld. Voer voor jonge dieren mag meer koper bevatten omwille van de diergezondheid. De schade voor het milieu is beperkt vanwege de relatief lage voeropname. Nevedi is blij met de nieuwe normen en spreekt van een ‘evenwichtige belangenafweging’.

De Europese Unie (EU) heeft onlangs nieuwe kopernormen voor mengvoer vastgesteld. Tot 4 weken na spenen mag het voer maximaal 150 milligram koper per kilo bevatten en tot 8 weken na spenen mag er maximaal 100 milligram koper in 1 kilo voer zitten. Voor alle overige varkens heeft de EU de kopernorm vastgesteld op maximaal 25 milligram per kilo voer. Dat maakt Fefac, de Europese organisatie van de mengvoerindustrie, bekend.

Efsa wilde verlaging naar 25 mg per kilo voer

Dat is belangrijk nieuws voor de varkenshouderij want de Europese voedselveiligheidsautoriteit, Efsa, stelde voor om de kopernorm voor alle diergroepen te verlagen naar 25 milligram per kilo voer. “Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een dergelijk laag kopergehalte problemen geeft bij biggen en jonge vleesvarkens.”, vertelt Henk Flipsen, directeur van de Nederlandse Vereniging van de Diervoederindustrie (Nevedi).

Effecten van te laag kopergehalte

“Koper heeft een positief effect op de darmgezondheid en varkens hebben ook koper nodig, net als magnesium en calcium. Een te laag kopergehalte leidt bij biggen en jonge vleesvarkens zeer waarschijnlijk tot diarree waardoor de inzet van antibiotica nodig is. Te weinig koper leidt indirect tot een hoger gebruik van antibiotica terwijl het effect voor het milieu zeer beperkt is omdat jonge dieren relatief weinig voer (en daarmee koper) opnemen”, vat Flipsen de bezwaren samen.

Met deze argumenten heeft de Fefac een succesvolle lobby opgezet en de EU te weten overtuigen om een uitzondering te maken op het advies van de Efsa. Flipsen is blij met de nieuwe normen: “De EU heeft een goede afweging gemaakt tussen alle belangen en niet enkel naar het milieu gekeken. Met deze normen is de darmgezondheid bij gezonde dieren voldoende geborgd.”

Meer zware metalen in varkensvoer ter discussie

De discussie over zware metalen in varkensvoer is niet nieuw. De afgelopen jaren zijn de gehalten aan koper en zink steeds verder verlaagd. Sinds mei 2018 is het gebruik van zinkoxide in Nederland niet meer toegestaan. Andere landen volgen later. Vanaf 2004 mag varkensvoer voor dieren tot 12 weken 170 milligram koper per kilo bevatten en overig varkensvoer maximaal 25 milligram per kilo. De kopernorm voor dieren tot 12 weken wordt binnenkort aangepast. Wanneer de nieuwe normen officieel van kracht worden, is nog niet bekend.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.