Varkenshouderij

Nieuws

Beladingsnorm 235 kilo geldt niet voor zware varkens

De beladingsnorm van maximaal 235 kilo per vierkante meter bij varkenstransporten geldt voor varkens van ongeveer 100 kilo, maar niet voor varkens die (veel) zwaarder of lichter zijn. Dat heeft het College van Beroep uitgesproken in een zaak tussen een varkenshandel uit ‘s-Hertogenbosch en het ministerie van Economische Zaken.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat bij controles uit van een beladingsnorm van maximaal 235 kilo per vierkante meter. Die norm is afgeleid van de geldende Europese regelgeving waarin staat dat “de beladingsdichtheid voor varkens van ongeveer 100 kg tijdens het vervoer niet hoger [mag] zijn dan 235 kg/m2.”

Vergelijking met Deense normen

De rechter zegt echter dat die norm geldt voor dieren van ongeveer 100 kilo en daarmee niet eenvoudig om te rekenen zijn naar dieren die veel zwaarder (of veel lichter) zijn. Daarbij verwijst het College van Beroep naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over een soortgelijke zaak in Denemarken. De Europese rechter staat toe dat Denemarken bij lichtere en zwaardere varkens een andere norm hanteert (variërend van 147 kg/m2 voor biggen van 25 kilo tot 285 kg/m2 voor varkens van 200 kg) bij transporten korter dan 8 uur. De Deense norm voor varkens van 100 kilo is 238 kg/m2.

In het geval dat bij de rechter voor lag, was de beladingsgraad 307 kg/m2 in de voorwagen en 290 kg/m2 in de aanhangwagen. De dieren hadden een gemiddeld gewicht van 202 kg. De vervoerder kreeg een boete van € 500.

Advocaat Maurice Stassen zegt dat rechters tot nu uitgingen van de door de NVWA gehanteerde norm. “Terecht dat het College van Beroep daar nu een eind aan maakt.” Stassen zegt ook dat de norm is dat varkens op transport gelijktijdig moeten kunnen liggen. Als de NVWA op basis van het gewicht van de getransporteerde dieren en het vloeroppervlak van de vrachtwagen een beoordeling wil maken, zullen er nationale normen moeten komen, aanvullend op de Europese verordening.

Of registreer je om te kunnen reageren.