Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Varkenshouders op weg naar één varkensgeluid

De varkenshouders die zijn aangesloten bij de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) hebben 1 mei ingestemd met de voordracht van het overgangsbestuur van de POV.

Hiermee lijkt de bestuurscrisis, die begin maart tot uiting kwam met het opstappen van voorzitter Ingrid Jansen en vice-voorzitter Eric Douma, verleden tijd.

Dat geldt ook voor de financiële problemen die in maart opdoemden. NVV en LTO hebben ingestemd om elk €1 miljoen te doneren aan de POV. Daarbij hebben zij de helft gelabeld als eigen vermogen van de POV. Volgens Douma en Jansen is hiermee de begroting tot en met 6 november sluitend en door de Algemene Leden Vergadering (ALV) goedgekeurd.

In totaal zijn 24 bestuurders in het overgangsbestuur gekozen. Een varkenshouder omschreef na afloop van de vergadering de verkiezing als volgt: “Binnen de POV gaat het net als in Noord-Korea. We staan allemaal vierkant achter onze leiders.”

Bewuste gekozen voor 24 personen

Volgens Jansen en Douma is bewust gekozen voor een overgangsbestuur met 24 personen. “Elke regio van NVV en LTO heeft een afgevaardigde. Dat zorgt voor draagvlak onder de leden”, leggen Jansen en Douma uit. Tien leden uit het overgangsbestuur hebben zitting in het Dagelijks Bestuur (DB).

NVV en LTO vertegenwoordigen elk 50% van de stemmen. De belangrijkste taak is om de nieuwe organisatie verder op te zetten. Op 6 november legt het overgangsbestuur een voorstel ter goedkeuring voor aan de ALV. Belangrijk onderdeel daarvan is de vorming van zeven regio’s.

Varkenshouders aan zich binden

Een ander onderwerp waar het overgangsbestuur zich over mag buigen, is hoe het alle varkenshouders aan zich wil binden. Veel POV-leden hebben moeite met varkenshouders die geen lid zijn en dus niet meebetalen, maar wel meeprofiteren van de inspanningen van de POV. Zeker wanneer een AVV een papieren tijger blijft. “Mogelijk kijkt het nieuwe kabinet hier anders tegenaan”, zegt Jansen.

Naast het overgangsbestuur en de begroting heeft de ALV ook ingestemd met een statutenwijziging om de belangenbehartigingstaken onder te brengen bij de POV. Daarnaast heeft zij besloten om een BV op te richten voor de uitvoering van bedrijfsmatige activiteiten als I&R/VVL.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.