Foto: Canva VarkensNieuws

LTO en POV blijven samenwerken

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en LTO Nederland zijn tot een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst gekomen. Ditmaal geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Volgens POV en LTO wordt op basis van vertrouwen en gedeeld belang samengewerkt in het belang van varkenshouders en de bredere land- en tuinbouwsector. Eerder was al duidelijk dat leden van beide organisaties één varkensgeluid belangrijk vonden. “Deze roep van één varkensgeluid is harder nodig dan ooit, dat betekent dat we in deze oplossing beide water bij de wijn hebben gedaan”, aldus Linda Verriet, voorzitter van de POV.

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst blijven dubbel- en enkelleden dezelfde contributie betalen. Zowel LTO als POV zorgen dat de financiële middelen van beide organisaties in het belang van en volgens de wensen van de leden wordt ingezet. Naast de nationale- en internationale belangen krijgen de belangen van lokale afdelingen, die door leden van beide organisaties worden gewaardeerd, nadrukkelijk de aandacht.

“Daarnaast blijven we evengoed samenwerken met de andere belangenbehartigers op dossiers waarin we gezamenlijke belangen hebben. POV is en blijft de onafhankelijke belangenbehartiger en Producenten Organisatie. Daarin blijven we onderscheidend”, geeft Verriet aan.

Beheer
WP Admin