Varkenshouderij

Nieuws 26 reactieslaatste update:4 feb 2017

POR-regeling niet verlengd

De POR-regeling voor de intensieve veehouderij wordt na eind dit jaar niet verlengd.

Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam in zijn brief over het nieuwe fosfaatbeleid. POR staat voor Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet.

Varkens- en pluimveehouders die hun mestoverschot volledig verwerken, hoefden volgens deze regeling bij bedrijfsuitbreiding minder dierrechten aan te schaffen. Van Dam vindt dit niet meer passend in de huidige situatie van grote fosfaatproductie door de veehouderij in Nederland. Deelnemers aan de regeling moeten in 2018 dierrechten kopen, of hun dan overtallige dieren afstoten. Het gaat in totaal om 1,6 miljoen kilo fosfaat, volgens het ministerie.

Vrijwillige voerregeling varkenshouderij

Voor de varkenshouderij komt er een vrijwillige premieregeling voor gebruik van fosfaatarm voer. Dit moet in ieder geval 1 miljoen kilo fosfaat opleveren. Hiervoor wordt €1 miljoen uitgetrokken. Voor aanvullende fosfaatreductie langs deze weg is nog eens €4 miljoen beschikbaar. Voor 1 april komt de varkenssector in overleg met Nevedi met een regeling.

Laatste reacties

 • fietskip

  Bedankt rundvee sector!!!!

 • Almagro

  #fietskip, dat is wel heel kort door de bocht. Waar ik in het algemeen moeite mee heb is dat tussen sectoren en zelfs binnen sectoren telkens met een beschuldigende vinger naar "de groeiers" wordt gewezen. Deze ondernemers hebben dat voor het overgrote deel volkomen legaal gedaan. Met de regels en de wetenschap van toen. Wie dan toch met een beschuldigende vinger wil wijzen kan dat beter doen richting het falende Nederlandse en Europese bestuur met hun bizarre regelterreur .

 • oorspronkelijk

  verantwoording afleggen naar de samenleving
  dat zou een hoop goodwill kweken
  sommigen zijn bezorgd om hun leef omgeving
  andere om hun bedrijf /verdienmodel

 • gerjan breukers

  Het is €4miljoen voor 1 miljoen kg fosfaatreductie.
  Over aanvullende reductie wordt niet gesproken.

 • Maas1

  Zoals gebruikelijk in Den Haag en Brussel worden ondernemers een worst voorgehouden vervolgens trekt men de worst weg en geeft men de ondernemer een genade klap. Ondernemers in de POR regeling hebben financieel hun kop letterlijk in een financieele strop gestoken om alle mest van hun bedrijf,dus ook de meststoffen die op hun bedrijf niet onder de POR regeling valt voor 100% te verwerken. Nu dergelijke verwerking van de grond komt worden de ondernemers weggezet als niet relevant. Het zegt ook wat over de insteek van de onderhandelingen van derogatie na 2017. Wat dat betreft wens ik Nederland en Brussel meer Trumptisme toe.Het huidige moet maar eens plaats gaan maken voor krachtdadig beleid,Nederland ziet er van boven net zo uit als het 'beleid',een grote doolhof.

 • BW

  Zents beheer, de rundveehouderij is door het plafond gegaan. Dus moet de rundveehouderij het oplossen!!! En niet de varkenshouderij. Die is volgens het CBS zelfs gekrompen in de fosfaatproductie.

 • fietskip

  Sorry Zents beheer, maar de pluimveehouderij heeft zijn mestprobleem allang opgelost.
  Kreeg de afgesproken afschaffing van rechten in 2015 al niet. In de tussentijd is alle mest van por bedrijven geexporteert of verwerkt op kosten van de por boer. Nu gaat de rundveesector dik over haar plafond en maakt de overheid daar gebruik van om de intensieve sector die haar probleem allang opgelost had ook te pakken.
  Je weet ook dat de overheid zo achterbaks werkt.
  Dat een fosfaatplafond geen rekening houd met verbranding of export mag je aan de (domheid) van overheidsambtenaren toeschrijven.
  Ze zouden eigenlijk de porrechten van een sector die haar probleem heeft opgelost definitief moeten maken, dat komt dichter bij de werkelijkheid.
  Dit betekent dat de exportmest van porhouders niet meer geexporteert hoeft te worden en er minder geinvesteert kan worden in dierenwelzijn en milieu!!!

 • John*

  ze zouden juist meer dieren in de por moeten stoppen en zo onder t plafond zien te komen..

 • zon

  Heeft veel vergelijk met de subsidieregelingen bij auto's,eerst lekker maken om de hybride auto te kopen en bij succes de regeling na een poosje stoppen.
  De deelnemers aan de POR hoopten dat na een poosje de gekregen rechten definitief zouden worden,volgens mij is dat bij een vroegere regeling wel gebeurt (bij droge mest).
  Als het bij de deelnemers duidelijk was dat de POR geen permanente regeling
  was,hebben ze bewust weer een risico genomen net als toen ze hoopten dat de dierrechten eraf gingen.

 • Almagro

  @fietskip, ik begrijp jouw frustraties volkomen. Ook ik heb kippen en niet weinig ook dus alle belang bij een goed ondernemers klimaat. En daar zit nu het probleem. Alles wat veren heeft kent al lang geen mestprobleem meer. Maar daar gaat het al lang niet meer over, fosfaat is eindigend dus daar is nooit te veel van! Het is slechts een instrument om hier de veehouderij in te perken. Niemand in Europa heeft het over fosfaat, het wordt enkel in ons geval gebruikt tegen ons. Het heeft allemaal te maken met gunnen of niet. Men kijkt al jaren naar de expansie drift en ondernemerslust van de NL boer en wil deze een halt toe roepen. Het hele derogatie verhaal is een grote bullshit. De bestuurders dansen van blijdschap: er ligt een overeenkomst. Niet wetende dat ze een pact hebben gesloten met de duivel. De kostprijs van melk, eieren en vlees is straks dusdanig dat we moeten boksen in de EU-ring met een hand op de rug gebonden. En als we dan nog winnen verzinnen ze weer wat anders. Komt bij dat we een politiek klimaat hebben met stumpers die het allemaal wel best vinden. Wat ik dus wilde zeggen : dat we in elk geval onze waardigheid niet moeten verliezen en elkaar niet moeten afvallen.

 • f.keurhorst1

  de pluimveehouderij heeft alles op orde 93 % wordt geëxporteerd worden weer afgestraft dit beleid waardeloos LTO doe er wat aan!!!! de rechten hadden er al af moeten zijn dus vanaf 2018 geen rechten meer dat zou reëler zijn omdat dat de afspraak was Elbert Dijkgraaf grijp die kans.

 • driepint

  Ik vraag me serieus af hoe het overleg is tussen de verschillende LTO vakgroepen. De ene vakgroepvoorzitter juicht dat derogatie behouden is, terwijl het resultaat ten laste gaat van 2 anderen, die vervolgens weer moord en brand roepen. zucht LTO

 • leo,s vriend

  belsboerke, dat is het dilemma waar een sectorbrede belangenbehartiger nu eenmaal voor staat.
  Ze kunnen het nooit voor ALLE sectoren goed doen.
  Dan moeten we voor elke categorie boeren in NL een vakbond oprichten, dat worden er dus tientallen.
  Met als gevolg dat er tientallen meningen richting den Haag gaan en de overheid nergens meer naar luistert. ( ook natuur/milieu.dierenorganisaties/tbo,s etc lobbyen in den Haag)

 • fietskip

  @Zents beheer, dat klopt wel wat je zegt maar ik word er onderhand moe van dat meerdere keren vooral pluimvee volledig aan de kant word geschoven voor de rundvee belangen. Het beestje moet maar eens met naam genoemd worden, daar is niets mis mee. Dat de overheid onbetrouwbaar is weet ook ik. Word het dan niet eens tijd dat we dit niet meer accepteren van de overheid en dat we in zware actie komen. We laten ons toch onze bedrijven niet zomaar naar de klote gaan.
  Praten heeft toch geen zin met zo'n overheid.
  Overigens als de rundvee niet over zijn zogenaamde plafond was gegaan was er niets aan de hand geweest.
  Ik pleit, probleem opgelost is por definitief.
  kun je je investeringen beter voor dierenwelzijn gebruiken.
  Je kunt je geld maar een keer uitgeven.

 • petra2

  Eens met Maat1! Wij hebben onze mestproductie onder controle terwijl de rundveehouderij jarenlang niets heeft ondernomen! Onbegrijpelijk dat we nu zo afgestraft worden. En waar is de LTO nu? Het lijkt wel of die alleen maar voor de rundveehouderij vecht!!

 • Almagro

  Pluimveerechten zijn er en blijven voorlopig wel. Het is zeker geen ideaal systeem maar afschaffen gaat niet zomaar. Dan moet je alle sectoren vrij maken anders vlucht men van de een naar de andere sector. De Nederlandse boer is zo goed ondernemer dat hij/zij tegen zichzelf beschermd moet worden. Wat in deze zeer kwalijk is, dat is het feit dat de overheid zelf de POR gefaciliteerd heeft. Om nu niet te verlengen dat wist men van te voren, maar toch. Het geeft een enorme druk op de toch al moeilijke rechten markt. Veel pluimveehouders moeten tegelijk op zoek naar rechten. Wat dit voor gevolgen heeft laat zich raden. Bedrijven in nichemarkten zoals bio, uitloop en concept vlees kunnen misschien betalen en veel bijvoorbeeld scharrel pluimveehouders die te kampen hebben met lage opbrengstprijzen vallen af. En dit is nou precies wat men wil.

 • zon

  Onbegrijpelijk,
  De deelnemers wisten dus kennelijk al dat de POR geen permanente regeling is.
  Waarom doe je er dan in godsnaam aan mee?
  Als je de risico's van de POR wilt nemen dan moet je nu niet klagen,
  dan had je niet moeten uitbreiden of je had rechten moeten kopen.

 • Almagro

  De POR regeling was per definitie eindigend. Het zijn ook geen rechten. Het is een tijdelijke vrijstelling voor aankoop van rechten. In de eerste ronden stond er ook al een eind datum in. En dan te bedenken dat de bestuurders van NOP/NVP op hun wensenlijstje hadden gezet dat de POR regeling zou worden omgezet in gewone rechten. Een soort van gratis geld dus. Dat heeft Van Dam toch slecht begrepen. De andere zaken op het lijstje zoals het emissie arm worden van de sector zal hij goed onthouden, let maar op. Het dingetje blijft dat nu de pluimveesector wordt verweten boven het plafond te zitten. En dat terwijl de overheid dit zelf faciliteerde .

 • fietskip

  Ik vraag me af of we wel boven het plafond zitten?
  De mest bevat het laatste jaar minder fosfaat .
  De POR kwam toen er afgesproken was dat de rechten er af gingen.
  Om nu de POR boeren er van te beschuldigen dat ze wisten waar ze aan begonnen dat is pas kort door de bocht.
  De sector heeft kei hard gewerkt om zijn probleem op te lossen en kreeg toen POR.
  Om dit nu niet om te zetten naar rechten zegt genoeg.
  POR zijn wel degelijk rechten, je mag er een bepaald aantal kippen voor houden.
  Als je de hoofdprijs wint bij een loterij komen ze na jaren toch ook niet het geld weer terug halen.

 • zon

  @fietskip,
  Je zegt-De POR kwam toen er afgesproken was dat de rechten eraf gingen-
  Dat komt bij mij vreemd over,waarom moet er een POR (gratis rechten) opgetuigd worden wanneer je dan toch geen rechten meer nodig hebt?

 • fietskip

  Even een ander stuk lezen @zon.

 • zon

  Je dwaalt af fietskip,ik zou graag een reactie willen op de vraag aan jou.

 • Professor P

  Waarschijnlijk wisselgeld voor derogatie. Lekker krom dus weer. POR was voor de pluimvee en varkensboeren die hun mest volledig lieten verwerken en nu gaat de melkveesector ermee aan de haal. Erg collegiaal. LTO melkveesector bedankt hiervoor. LTO snel opdoeken en weer afzonderlijke belangenbehartiging per sector.

 • fietskip

  Beter lezen zon het antwoord staat er!

 • Schraar

  POR regeling had nooit ingesteld mogen worden en moet zo snel mogelijk afgeschaft worden. Het is altijd bekend geweest dat het fosfaatplafond ging over de productie van fosfaat en dat het er niet toedeed wat er daarna met de mest gebeurt, dus verwerken of exporteren veranderd niets aan de productie.
  Het is van de gekke dat (ook niet gegroeide) melkveehouders gekort worden en koeien in moeten leveren om onder het fosfaatplafond te komen en dat tegelijkertijd varkens en pluimveehouders met de POR regeling extra fosfaat kunnen produceren waardoor we alsnog boven het plafond uitkomen. Ook andere sectoren, zoals de geitenhouderij moeten zo snel mogelijk een zelfde begrenzing krijgen als de melkvee-, varkens- en pluimveesector.
  Alleen als van Dam of zijn opvolger het voor elkaar krijgt dat geëxporteerde mest van het plafond afgetrokken mag worden kunnen dergelijke regelingen weer ingesteld worden.

 • rverheij

  zolang de pluimveesector onder zijn fosfaat plafond blijft is de por regeling prima in mijn ogen, komen ze er boven dankzij deze POR regeling dan zou ik denken weg ermee, gratis extra rechten die t plafond overschrijden, dat zijn de eerste die weg moeten. ben het helemaal eens met schraar.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.