Varkenshouderij

Nieuws

Vleesvarkenshouderij draait om gezondheid

Diergezondheid is de basis voor een goed bedrijfsresultaat. Burgers zijn bezorgd over hun gezondheid en voedselveiligheid. Communicatie is nodig.

Vleesvarkenshouders moeten focussen op gezondheid. Dat is de indruk die achterblijft na de presentaties van Manon Houben, hoofd dierenartsen sector varkens bij Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), en Paul Bens, directeur DLV-advies, tijdens de studieavond voor vleesvarkenshouders van Preferent-KI.

‘De maatschappij is bezorgd over de gevolgen van de veehouderij’

Hepatitis E en antibiotica

Houben benadrukte dat gezondheid meer omvat dan alleen gezonde varkens. “Tegenwoordig gaat het ook over volksgezondheid en voedselveiligheid. De maatschappij is bezorgd over de gevolgen van de veehouderij voor de volksgezondheid en zoekt naar mogelijke gevaren. Dat is een groot risico voor de sector”, vertelt ze. De komende jaren zal de discussie zich toespitsen op Hepatitis E, Influenza en antibioticaresistentie, verwacht de dierenarts.

Voedselveiligheid

Houben raadt varkenshouders aan om hierover uitvoerig te communiceren met burgers. Daarbij moet de nadruk liggen op de veiligheid van voedsel, is haar mening. “Het is prima om burgers uit te nodigen bij de varkens maar wees je bewust van de risico’s op overdracht van zoönosen”, waarschuwt ze. “Zorg voor overalls en schoeisel en laat bezoekers na afloop handen wassen. En laat ze geen dieren knuffelen”, houdt ze de zaal voor.

‘Hogere voerwinst met betere diergezondheid’

Voerwinst verhogen

Ook in economisch opzicht is gezondheid een belangrijk thema. Volgens Bens kunnen vleesvarkenshouders hun voerwinst fors verhogen met een betere diergezondheid door bijvoorbeeld een goede hygiëne na te streven of door meer dieren ineens aan te voeren. Ook deelname aan een concept verhoogt de voerwinst. Bens rekent voor dat een meerprijs van € 0,10 per kilo geslacht gewicht in een concept met 20% meer leefruimte, € 7 per varken meer oplevert bij een voerwinst van € 100.

Interen op eigen vermogen

Bovengemiddelde resultaten blijven nodig om vleesvarkenshouder te blijven. “Het gemiddelde bedrijf teert jaarlijks € 10 per varken in op zijn eigen vermogen”, vertelt de adviseur. Uit een analyse van DLV blijkt dat groei en EW-conversie de grootste invloed op de voerwinst hebben. “Om die kengetallen te verbeteren is een goede gezondheid vereist”, besluit Bens.

Of registreer je om te kunnen reageren.