Varkenshouderij

Nieuws

'Sector niet laten leiden door Dierenbescherming'

Jan Vernooij wil als bestuurder bij Vee&Logistiek Nederland meer rust in de markt brengen.

Vanaf januari 2017 is varkenshandelaar en -houder Jan Vernooij voorzitter van de sectorcommissie Varkens- en biggenhandel / exporteurs bij Vee&Logistiek Nederland. Hij volgt Cees Oostrom op, die is gestopt met het bestuurswerk en zijn varkenshandel. Vernooij is voorzitter geworden omdat hij het belangrijk vindt om afgevaardigden van de sector te hebben die met beide voeten in de praktijk staan. Bovendien zegt Vernooij voldoende tijd voor de functie te hebben, nu zijn zoon het varkensbedrijf grotendeels organiseert. "Voorwaarde was dan ook dat mijn vrouw achter mijn keuze staat om deze bestuursfunctie op te pakken en dat doet ze voor 100%."

Naam: Jan Vernooij. Functie: nieuwe voorzitter sectorcommissie Varkens. Organisatie: Vee&Logistiek Nederland. Foto: Jan Willem Schouten
Naam: Jan Vernooij. Functie: nieuwe voorzitter sectorcommissie Varkens. Organisatie: Vee&Logistiek Nederland. Foto: Jan Willem Schouten

Wat zijn uw doelstellingen?

"Ik vind het persoonlijk belangrijk om, als handel of intermediair, je gezicht zoveel mogelijk te laten zien. Deel te nemen aan discussies en aan het stuur te zitten in het belang van de varkenssector. Als handel zijn we niet alleen maar een doorgeefluikje. We hebben een belangrijke functie in de sector. Ik vind dan ook dat wij op punten onze regierol moeten pakken. Wij weten wat de afnemer (slachterij of varkenshouder, red.) wil en verwacht. Dat moeten wij als handel dan juist ook vertalen naar de producent van de biggen of varkens. Dat is absoluut onze meerwaarde in de sector."

Hoe gaat u dat doen?

"Er zijn al veel zaken in gang gezet, maar het imago van het varkens- en biggentransport is een van mijn speerpunten. De laatste jaren zijn we als transporteurs vaak onterecht in een kwaad daglicht gesteld. We moeten meer en beter laten zien wat we doen. Dat kan bij open dagen, maar ook op de weg door professionele uitstraling met moderne veewagens en comfort class-transport. Iedereen heeft tegenwoordig een fototoestel bij zich en legt alles vast, dus moeten we altijd laten zien dat wij correct, hygiënisch en diervriendelijk werken."

Wat zijn de andere speerpunten?

"Naast het imago wil ik me inzetten voor minder fluctuaties in het aanbod van varkens en varkensprijzen, verlaging van de NVWA-keuringskosten en de vrijblijvendheid van de marktconcepten. Een aantal slachterijen heeft het aanbod van Beter Leven-varkens goed geregeld, afgestemd op de vleesverkoop in dit concept. Bij sommige andere slachterijen, waar die afstemming tussen aanvoer en vleesverkoop niet klopt, is de boer de dupe. Het vertrouwen van de boer in zijn handelaar loopt hierdoor schade op. Dit soort missers wil ik voorkomen. Daarnaast moeten we als sector proactief zijn in het bedenken van nieuwe concepten en niet uitsluitend de voorwaarden laten bepalen door organisaties zoals de Dierenbescherming. Tenslotte ben ik van mening dat er wat meer rust in de markt moet komen."

Of registreer je om te kunnen reageren.