Varkenshouderij

Nieuws

Omgevingswet blokkeert groei varkensbedrijf

In de aanloop naar de nieuwe omgevingswet, die medio 2019 op de planning staat, kunnen gemeenten uitbreiding van varkensbedrijven tegenhouden op basis van het voorzorgsbeginsel.

Daarvoor waarschuwt Paul Bodden, advocaat bij Hekkelman. Bodden was maandagavond 23 januari een van de sprekers tijdens de NVV thema-avond waarbij het onderzoek ‘Veehouderij en gezondheid omwonenden’ (VGO-rapport) centraal stond.

Meer onderzoek nodig

Het VGO-rapport geeft vooralsnog onvoldoende handvatten om uitbreiding van varkenshouderijen per direct tegen te gaan, stelt Bodden. Ook de Raad van State doet niets met het rapport. Eerst is meer en nader onderzoek nodig om de gezondheidsrisico’s in beeld te brengen. Gemeenten en provincies kunnen wel voorsorteren op de omgevingswet en uitbreiding tegengaan door andere redenen aan te dragen, zoals geuroverlast of het stalderen, door eerst oude locaties af te breken voor nieuwbouw. Enkele Brabantse gemeentes doen dat ook.

Proactief maatregelen nemen

Ingrid Jansen, voorzitter van de Nederlandse Varkenshouders Vakbond (NVV), roept naar aanleiding van de avond de overheid, gemeenten, provincies en politiek op om de varkenshouderij zelf de ruimte te geven om proactief maatregelen te nemen. “Zadel de varkenshouderij niet op met nog meer dwingende en daarmee kostprijsverhogende maatregelen”.

Jansen krijgt daarbij steun van VV-Kamerlid Helma Lodders. “De sector is altijd een goede partner voor de overheid gebleken en neemt verantwoordelijkheid”, aldus Lodders. Hierbij sprak ze met waardering over het Actieplan Vitale Varkenshouderij. Ook VGO-onderzoeker Dick Heederik ondersteunt Jansen. Heederik bevestigt dat er meer onderzoek nodig is om tot harde conclusies te komen. Hij adviseert de varkenshouderij de regie in handen te houden en een visie te ontwikkelen hoe met de problematiek om te gaan. “Ga niet achterover leunen en laat anderen niet zeggen wat je moet doen”.

Of registreer je om te kunnen reageren.