Varkenshouderij

Nieuws

Polen zet opkoopregeling in tegen varkenspest

Het Poolse parlement heeft een wetsvoorstel aangenomen om varkens op te kopen in de strijd tegen Afrikaanse varkenspest. De opkoopregeling is alleen van kracht in de risicogebieden rond de regio’s waar de ziekte is geconstateerd.

De regeling moet verdere verspreiding voorkomen door het vlees van de opgekochte varkens apart te verwerken en ingeblikt op de markt te brengen. Hiervoor wordt het vlees gesteriliseerd, zodat eventueel aanwezig virus onschadelijk wordt gemaakt. Zes slachthuizen hebben zich aangemeld om het vlees uit de risicogebieden te verwerken.

Opkoopregeling brengt varkens legaal tot waarde

Met de opkoopregeling worden de varkens in de risicogebieden op een legale manier tot waarde gebracht. Dit maak het illegaal verhandelen van varkens en varkensvleesproducten minder interessant. Onlangs nog bleek een illegaal transport van biggen de oorzaak van een nieuw geval van Afrikaanse varkenspest. Het Poolse ministerie van landbouw heeft het aantal controles op transport van varkens verhoogd. Controleurs van de veterinaire inspectiedienst, de politie en de wegtransport-inspectiedienst moeten ervoor zorgen dat de illegale varkenstransporten tot het verleden behoren.

Controles op dieren zelf en de gezondheidscertificaten

Bij de controles worden de dieren zelf gecontroleerd en de bijbehorende transportdocumenten, waaronder de gezondheidscertificaten. Het ministerie werkt aan nieuwe wetgeving op het gebied van registratie van dieren en het afgeven van gezondheidscertificaten om de controles efficiënter te laten verlopen. Daarnaast komen er aangescherpte regels voor het fokken van dieren. Om de verspreiding van het virus door wilde beren, met het paarseizoen voor de deur, tegen te gaan, worden de jachtquota voor wilde beren verruimd.

Of registreer je om te kunnen reageren.