Varkenshouderij

Nieuws 2 reacties

POV komt met ketenkwaliteitssysteem Holland Varken

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) komt met een nieuw Keten Kwaliteit Systeem (KKS) Holland Varken.

Dat maakt de producentenorganisatie van varkenshouders bekend. De deelname van varkenshouders aan KKS Holland Varken wordt financieel ondersteund vanuit de nationale enveloppe van de Europese steungelden.

'Geen nieuwe verbintenissen aangaan'

De POV adviseert varkenshouders om geen nieuwe meerjarige verbintenissen meer aan te gaan met de huidige IKB kwaliteitssystemen als die geen mogelijkheid bieden tot tussentijdse opzegging.

KKS Holland Varken moet afnemers van varkens en varkensvlees garanties bieden op gebied van voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn. Verder moet het nieuwe keurmerk invulling geven aan de toenemende vraag van de maatschappij om transparantie over de wijze waarop varkensvlees wordt geproduceerd. Als laatste moeten varkensvleesproducten via KKS Holland Varken door de hele keten traceerbaar zijn.

Controle

De uitvoering van KKS Holland Varken wordt overgelaten aan gespecialiseerde controle- en certificeringsinstanties die voldoen aan de criteria van de beheerders van het kwaliteitssysteem. Elke organisatie of ondernemer die hieraan voldoet kan optreden als controlerende en certificerende instantie. Het is de bedoeling dat binnen het systeem uniforme eisen komen voor ondernemers in de varkensvleesketen.

Laatste reacties

  • John*

    is het niet beter dat de pov een export slachterij begint.. zeg maar de action voor de varkenshouderij waar we alle varkens heen kunnen brengen die niet voor de normale prijs verkocht worden.. op die manier houden we de markt zuiver van overschotten wat de gemiddelde prijs ten goede komt.

  • Snel

    John, meestal ben je heel pienter, deze keer sla je de plank mis, POV wordt dan een nieuwe speler op de markt die zich moet bewijzen en met argusogen wordt bekeken. Ook op deze markt is `t ook van ons kent ons, ik denk dat `t dan heel moeilijk wordt om dan een goed prijsniveau te halen voor dat vlees. Misschien snijden we ons dan wel in ons eigen vlees.

Of registreer je om te kunnen reageren.