Varkenshouderij

Nieuws

Ziekte van Glässer niet herkend door veearts

Bij het stellen van een diagnose van een ziektebeeld dat door meerdere ziekten veroorzaakt kan worden, denken dierenartsen niet altijd aan de ziekte van Glässer.

Dierenartsen denken bij luchtwegproblemen nog te weinig aan de ziekte van Glässer, meldt de website Veearts. Veel varkens blijken drager te zijn van de bacterie die deze ziekte veroorzaakt. Biggen die op latere leeftijd geïnfecteerd worden, maken de biggen zelf antistoffen aan tegen de bacterie.

Wisselend ziektebeeld

Omdat het ziektebeeld zeer wisselend is, van kreupelheid tot achterblijven, is het stellen van een juiste diagnose niet eenvoudig. De ziekte van Glässer komt voornamelijk op twee typen bedrijven voor: enerzijds op bedrijven met immuniteitsproblemen en anderzijds op bedrijven met een hoge gezondheidsstatus, waar de dieren niet eerder in contact kwamen met de bacterie HPS. Als die dan op het bedrijf komt, leidt dit meestal tot een uitbraak.

Of registreer je om te kunnen reageren.