Varkenshouderij

Nieuws 35 reacties

POV denkt na over ontschotting

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) neemt de mogelijkheid om fosfaatrechten te verkopen aan de melkveehouderij als 'denkrichting' mee in de plannen die nu worden ontwikkeld voor de vitalisering van de varkenshouderij. Dat zegt POV en NVV- voorzitter Ingrid Jansen.

Jansen: "We staan op het standpunt dat elke sector verantwoordelijk is voor het oplossen van zijn eigen problemen. Maar verkoop van fosfaatrechten aan de melkveehouderij kan een onderdeel zijn van de maatregelen om de sector weer vitaal te maken. Dan moet je overigens wel weten waar we het over hebben. Dan heb ik het over de waarde van de fosfaatrechten. Een en ander moet niet leiden tot nadeel voor de blijvende varkenshouders."

In de brief waarin de ze invoering van de fosfaatrechten aankondigt, sluit staatssecretaris Sharon Dijksma uit dat er rechten kunnen worden verhandeld tussen sectoren. Toch is er nadien gepleit voor een zogeheten ontschotting, zodat fosfaatgeld uit de melkveehouderij bijdraagt aan een warme sanering van de varkenshouderij.

In september komt de regiegroep Vitale Varkenshouderij met een plan om de sector weer vitaal te maken. In afwachting van het plan zal de varkenshouderij geen acties voeren, zegt Jansen. Daarmee reageert ze op boeren die pleiten om nu aan te sluiten bij de acties van boeren in Frankrijk en België. De varkenshouderij moet gebruik maken van 'het momentum' is daarbij het argument.

Jansen gaat daarin niet mee. "Je moet de stappen in de juiste volgorde zetten. Wij werken aan een vitaliseringsplan, waaraan het ministerie van Economische Zaken en de Rabobank meewerken. Dat willen we eerst afwachten. Als dat niets oplevert en de overheid niet bijdraagt, dan kunnen we acties gaan voeren. Dat zit ook in de genen van de NVV-organisatie. Maar wel als sluitstuk."

Laatste reacties

 • varkenshouder1

  Waarom wachten tot September.????
  Per direct de EU slachtgewichten 10% omlaag en dan na gaan denken hoe in de toekomst verder. Ik wil meer snelheid zien en niet gaan zitten wachten tot september. Praten komt later, eerst actie in de slachtgewichten. Daarna exportmarkten opzoeken enzovoorts. Het duurt allemaal weer veel te lang zoals gewoonlijk.!!!! Op een ambtenaar moet je niet gaan zitten wachten.

 • varkenshouder1

  En anders ga ik achter mijn Belgische collega`s staan. Het is èèn over 12.!!!!

 • Hoogeind

  Wanneer de varkensfosfaatproductie vervangen wordt door fosfaatproductie via melkvee komt er nog veel meer stikstof op de mestmarkt omdat in rundveedrijfmest per kg fosfaat veel meer stikstof zit. We moeten toch voldoen aan de EU Nitraatrichtlijn? We doen dat in NL via regels gebaseerd op fosfaat maar lijken het echte probleem,namelijk stikstof, geheel uit beeld te verliezen. 

 • info36

  Je verplaatst het probleem, de melkveesector gaat dezelfde kant op als de varkenshouderij, namelijk structurele overproductie, maar ja als je daardoor de varkenshouderij kan redden heb je nog wat.

 • Tonnis


  Doet de pluimveehouderij niet mee in dit verhaal

 • peter 103

  Schotten tussen sectoren zijn grote flauwekul, fosfaat is fosfaat.
  als je het mestprobleem echt wilt oplossen zal er toch echt een koppeling met grond moeten komen!

 • LUCTOR

  Het ontschotten is het zgn probleem verschuiven, er moeten eerst eens fatsoenlijke bemestings normen vast gesteld worden het huidige bemestings niveau heeft verschraling tot gevolg. Dan gaan we kijken hoeveel varkens er weggesaneerd dienen te worden om tot een acceptabel aantal te komen binnen NL. Dit saneren hoeft niet geheel warm te gebeuren maar kan ook lauwtjes door belasting maatregelen zoals het afschaffen van de afrekening over stakingswinst van het bedrijf. Vrij gekomen gebouwen die geschikt zijn voor andere activiteiten hiervoor vergunning voor verlenen de rest slopen met bepaalde voorwaarden. 

 • Tearpoal

  Als de varkenshouderij gevitaliseerd moet worden, dan is dat via de weg van: een sterke onderhandelingspartij in de keten. Een beetje produktie verminderen wordt meteen opgevuld door anderen. De varkenshouderij, en met name het gezinsbedrijf is nu simpelweg een speelbal van de leverancier en de afnemer.
  Fosfaatrechten overhevelen is van ene sector naar een andere is enkel een actie voor de buhne.
  Het NVV/POV bestuur weten dat ook wel. 

 • KGB

  Varkenshouders die al fors opgeschaald hebben en de rechten in eigendom hebben zullen hier positiever over zijn dan een varkenshouder die per jaar een redelijk deel rechten leased of nog groeiplannen heeft. Feit is dat de Europese of wereldmarktprijs niet afhankelijk is van onze Nederlandse produktie. Ik denk dat de varkenshouderij een behoorlijke omvang moet behouden om genoeg slagkracht te behouden. De prijzen zijn nu slecht maar kan ook veranderen door omstandigheden als bijv. hoge graanprijzen of bijv. PED elders. Zie hoe de eieren er weer goed voorstaan!

 • PatrickLimburg

  Uiteindelijk produceren we toch voor een wereldmarkt, als wij als Nederlandse varkensmarkt gaan inkrimpen zullen we op korte termijn een lager aanbod creëren dan de vraag met als gevolg betere prijzen. Uiteindelijk zal het tekort weer opgevuld worden met buitenlandse productie? Dan zitten we weer in hetzelfde schuitje als vandaag.... 

 • adriemulders


  als je nu de reacties leest,is dan toch niet de conclusie dat we gewoon vast lopen op de kostprijs in nl tenopzichte van andere landen in de eu en daarbuiten(we kunnen niet terug en niet vooruit.)

 • John*

  als varkenshouderij moeten we dus gaan hameren op fosfaatplafond van de rundveehouders zodat wij onze mestplaatsingsruimte in nederland behouden en verruimen na een eventuele krimp.

 • Hogman1

  Het is allemaal zo simpel.
  Ondernemen is het mooiste wat er is.
  Maar zodra de overheid het voor je gaat regelen moet je er afscheid van nemen!!!

 • varkenshouder1

  Dat ben ik eens Hogman1. Maar dan de nationale overheid. Die moet je het heft niet in handen geven.
  EU regels gelijke monnikken, gelijke kappen daar sta ik wel achter.
  Ik blijf zeggen dat er vanuit de EU bijvoorbeeld regels moeten komen over slachtgewichten en zeugenrechten die tussen landen verhandelbaar zijn. Enigste manier om spijkers met koppen te slaan.
  NVV kiest verkeerde weg door het mestprobleem te verplaatsen van de varkenshouderij naar het rundvee. Dat lost voor de overblijvers totaal niets op. Ik begrijp deze actie van NVV totaal niet. Het veroorzaakt uiteindelijk voor de blijvers een kostprijsverhoging.

 • Biggemans


   Vion wil af van de importen van buitenlandse slachtvarkens.
   

  Dat zegt directeur Bas Alblas in een interview met het Agrarisch Dagblad. 'We moeten daar binnen deze onderneming nog harde noten over kraken, maar als het aan mij ligt doen we het niet meer.'

  Alblas acht de risico’s op het gebied van diergezondheid te groot. Ook wijst hij op de discussie over de veetransporten van de laatste maanden.

  Wel blijft Vion varkens importeren van Nederlandse bedrijven in België en Duitsland. 'Dat zijn in wezen gewoon Nederlandse varkens', stelt een woordvoerder.

  Vion importeert momenteel nog regelmatig slachtvarkens uit Denemarken. Dit gebeurt uit strategische overwegingen in de concurrentie met Danish Crown.

  De import van slachtvarkens uit ondermeer Frankrijk en Denemarken heeft in het verleden regelmatig gezorgd voor ophef en ergernis onder Nederlandse varkenshouders. Er waren vragen over de prijsvorming en de kwaliteitsgaranties voor deze varkens.

  Vion stelde altijd dat de varkens aan dezelfde voorwaarden voldeden als de Nederlandse IKB-varkens. Dit werd echter lang niet altijd geloofd.
   

    • Biggemans

  15 feb 2008
  Inderdaad knorretje. En dan beweren dat ze aan dezelfde eisen voldoen. Maar dat kan helemaal niet, de verbodenstoffen regeleing in alleen in NL verplicht, op advies van vion trouwens.
    # 2
  gert
  15 feb 2008
  vion betaald blijkbaar een andere prijs in het buitenland dan in nederland,nederlandse varkens gaan vaak weer naar duitsland,terwijl duitse varkens weer naar nederland gaan. Door de onduidelijke prijsstrategie van vion wordt er veel met varkens gesleept
    # 3
  't zal
  15 feb 2008
  Ze zijn gewoon bang dat ze varkens tekort komen straks. Daarom proberen ze nu de varkenshouders te paaien met dit soort flauwekul smoesen. Denk nou echt niet dat Vion dat gaat doen, want dan moet de prijs omhoog en dat wil de ZLTO niet.
    # 4
  boerke
  15 feb 2008
  Vion is in belgie bereidt meer voor de varkens te betalen dan in nederland, dit is in het verleden al verschillende keren gebleken. Eigen inkoopmarkt-beheersing ?
    # 5
  Pietje
  15 feb 2008
  Stelletje slijmballen bij vion, beetje boertje paaien, ze kijken alleen maar hoe ze zo goedkoop mogelijk hun varkentjes aan de haak kunnen krijgen, meer niet!

 • Biggemans

    # 6
  ricardo
  15 feb 2008
  volgens teletekst importeert ned. elke week minimaal 14 a 15000 vleesvarkens,meesten gaan neem ik aan naar vion slachterijen, zijn deze varkens ketenwaardig en wat voor prijs betaald men hiervoor, vion wees eens duidelijk ,en meet niet met twee maten!!!
    # 7
  boer bart
  15 feb 2008
  dit is een mooi bericht hier wil de politiek deze firma nog wel voor belonen.
  als jullie minder importeren dan leggen wij de varkenshouder kortere rij afstanden op, en deze zitten dus weer in de tang.
    # 8
  knorretje
  15 feb 2008
  vion in druten draait al jaren op voornamelijk belsen en fransen varkens ,dit zal niet veranderen.
    # 9
  ricardo
  15 feb 2008
  lekker bericht van vion, eerst zien dan geloven,als er varkens tekort zijn maakt het hun niets uit, waar de varkens vandaan komen, als de slachthaken maar benut worden,ethiek telt dan niet meer!!!!
    # 10
  melkveehouder
  15 feb 2008
  Laatst reageerde er een varkensboer dat melkveehouders eens wat meer ondernemer moesten worden en wat minder moesten zeuren. Nou, dat geldt ookvoor varkenshouders, tjongejonge, wat een gezeur!!!!!
    # 11
  rib
  15 feb 2008
  nou makkelijk prijs geleik aan duitsland en alles is opgelost.

 • Biggemans


  gevonden op t internet een bericht uit 2008,,,   vorige week al dicussie over 15000 Belgische slachtvarkens per week naar Vion Apeldoorn.
  Willern we ONZE mesterijen levensvatbaar houden, stop dan met import uit Belgie

 • Burnetti

  Als je bovenstaande reacties leest heerst er grote verdeeldheid over, doel, middelen en resultaat.

 • varkenshouder1

  Dan zul je ook per direct de export moeten stilleggen. Willen we dat wel Biggemans.????
  Het is het overschot in Europa dat de varkens goedkoop maakt en niet die 15000 varkens uit Belgiè die NL importeerd.
  Er is een structureel EU overschot wat weg moet. Die importen interesseren me niet zoveel. Dat doet niets op de prijsvorming.

 • Biggemans

  Varkenshouder1, je was vorige week ook al zo critisch, schaadt ik je eigenbelang?
  Wat heeft export met import te maken?

  als Vion geen belgische varkerns meer mag importeren, tot de varkenssector weer gezond is en dus wekelijks tussen de 15000 en 20000 varkens tekort komt, moeten ze zich op de NEDERLANDSE markt melden, dan komt er vraag, en gaat de prijs omhoog.

  Besef jij wel hoeveel 15000 varkens PER WEEK zijn, die we hier extra kunnen laten slachten ? 

 • glaasje

  Geen varkensrechten naar rundvee, maar ik heb liever dat de pov na denkt over meer mest op de grond en dit in den haag aankaart. De verschraling is groot en als er meer mest op de grond kan scheelt dat  de boer ook al enorm in kosten, en het fosfaat probleem gaat om laag. Je moet niet aan de rechten komen

 • veenboer6

  Blijf van die rechten af! Ontschotten is alleen intresant voor de stoppende boer.

 • boerkebrabant

  veenboer, ik deel jou mening niet, veronderstel dat we bv maximaal een miljoen varkens om zetten naar rundvee. ik denk dat de prijs dan best rond de 300 euro per varken kan liggen, daar moet de stoppende boer dan wel zijn stallen voor opruimen en vergunning in trekken, de resterende varkensrechten worden vermoedelijk meer waard omdat er minder van zijn, de runvee houderij tev reden, de varkensboeren van wie het water tot aan de lippen staat gered, en de overblijvers hebben een betere balanswaarde voor hun al bestaande rechten, de enige die nadeel ondervinden zijn de mensen die willen uitbereiden, maar wie dat nu nog kan, kan best een beetje meer voor een recht betalen!

 • John*

  @ boerke brabant, niet alleen de uitbreiders maar ook de starters hebben last van dure rechten. Nu kan je met minder dieren toe omdat je niet zoveel hoeft terug te verdienen.

 • boerkebrabant

  een recht houd zijn waarde, zie het als statie geld, nu moet je er wat voor betalen, maar als je stopt krijg je er ook nog wat voor terug, dus met die extra kosten zal het wel mee vallen

 • alco1

  @boerkebrabant. Wie zegt dat een fosfaatrecht straks waarde heeft. Het is helemaal nog niet bekent of ze wel verhandelbaar worden., Uberhaupt is het nog helemaal niet zeker of het hele fosfaat debacle wel door de kamer komt!

 • Koen Franken

  Hier minder varkens dus , maar dit word weer opgevuld in het buitenland , dus per saldo ben je er niks mee opgeschoten . De melkveehouders hun eiegn rotzooi maar laten opknappen . Hebben ze zelf gemaakt dus ook zelf oplosssen .

 • boerkebrabant

  ieder zijn eigen mening, alco, varkensrechten hebben we al,
  en ik verwacht en hoop dat die er nooit meer af gaan,  dan zijn die ook weer finacierbaar door de banken, als er nu rechten zijn voor bv 12 miljoen varkens, en we halen er een miljoen uit, word de rest meer waard, zoals ik al eerder zij, is dat een uitkomst voor onze collegas die het niet meer redden, voor de rundvee is het denk ik een goed plan, en ook voor de blijvers pakt het goed uit, we moeten ook eens aan een ander denken, met name de bedrijven die nu moeten stoppen, maar het niet kunnen,
  inderdaad arie, de varkens zullen niet duurder worden als er hier een miljoen minder komen,  daar is het omzetten ook niet voor bedoeld

 • Jan Brabant

  Ontschotting, onze advieseurs cq bloedzuigers kunnen niet wachten!
  bieden nu al fosfaatrechten aan, en het moet nog wetgeving worden.
  Hoe ingewikkelder, hoe liever dat makelaars, DLV, ABAB en consorten het hebben.
  Het  helpt ons niets, sterker nog voor diegene die doorgaan, of het nou de rundveeboeren of de varkenshouders zijn, werkt het alleen kostprijsverhogend.
  Wij prijzen ons uit de markt. We gaan ipv 50 kilo fosfaat per ha naar 100 kilo,
  en dan geen kunstmest meer. Als we dat doen in combinatie met mest scheiden komen we stront te kort !

 • Jan Brabant

  Oja, dan groeit de mais ook weer fatsoenlijk

 • wullus

  Dag Boerkebrabant, lees reactie van #25 van john nogmaals, starters hebben er ook last van! Wat heb ik aan statiegeld als ik geen geld heb om ze aan te schaffen!


 • boerkebrabant

  wulles, vaak nemen starters het bedrijf van ouders over, in veel gevallen hoeft er dan minder betaald te worden als de werkelijke waarde, zoals ook bij grond het geval is, dit is voor de meeste ouders ook geen probleem, rechten staan immers nu voor  nul euro op de balans. dus al wat ze voor de rechten krijgen is een plus, overigens finacierd de bank de rechten best, zeker als we als sector met de overheid afspreken dat we willen dat ze er op blijven.

 • wullus

  Sorry, boerkebrabant, heb geen bedrijf van mijn ouders overgenomen, heb enkele jaren geleden een bestand bedrijf gekocht tegen de toen vrije marktwaarde en heb om financiele redenen al mijn rechten tot nu toe moeten leasen! Wil graag nog lang boeren maar dan moeten de varkensrechten niet uitgeruild gaan worden waardoor de prijzen van de rechten hoger gaan worden. We moeten denk ik de blijvers proberen te helpen niet de stoppers.

  Gegroet Wulles

 • boerkebrabant

  wulles, zo ken ik ook verhalen van mensen die gedwongen moeten stoppen, en in de schulsanering komen, als die een redelijke prijs zouden krijgen voor hun rechten, kunnen ze nog iedereen terug betalen, en hebben ze misschien nog wat geld over om kadootjes te kopen als hun kinderen jarig zijn,  kortom, ieder zijn verhaal.
  heb wel een tip voor jou, nu kan je rechten kopen voor 50 euro, lease kost al vlug een eurotje of 5,  hopelijk komt het gezonde verstant terug bij de bank, en lenen ze jou het geld voor aankoop rechten, je jaarafrekening word er alleen maar beter van, als ze gaan stijgen krijgt jou bank spijt, verder zakken doen ze naar mijn menig niet meer,

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.