Varkenshouderij

Nieuws 2 reacties

Deens 'superstalproject' in de praktijk

De Deense overheid stimuleert de ontwikkeling van een 'superstal' voor varkens. De stal moet uitblinken op gebied van milieu en dierenwelzijn. De inschrijving op de aanbesteding van een protoype van de stal is geopend.

Drie jaar geleden lanceerde toenmalige Deense landbouwminister Mette Gjerskov een innovatieproject dat moet leiden tot een supergroene varkensstal met een al even superhoog welzijnsniveau. "We moeten de wereld laten zien dat moderne varkensproductie mogelijk is zonder compromissen aan dierenwelzijn, milieu en doelmatigheid in een heel nieuw type varkensstallen. Vandaag is dat theorie, maar wij willen dat werkelijkheid laten worden", aldus de bewindsvrouw in december 2012, die het ambitieniveau vergeleek met de Amerikaanse maanlandingsplannen van begin jaren '60. Die leken ook onrealistisch maar de doelstelling, een bemande vlucht naar de maan, werd in 1969 gehaald.

Prototype

Afgelopen maandag deelde de zittende landbouwminister Eva Kjer Hansen, tevens milieuminister, mee dat het project zover is dat kan worden ingeschreven op de bouw van een praktijkmodel op volledige schaal. "De verwachting is dat het prototype zal worden gebouwd in samenwerking met een varkenshouder, een stalbouwbedrijf en kennisinstellingen," aldus Kjer Hansen. In 2018 kan de superstal er staan, uitgaande van het opgestelde tijdsplan. De voor de bouw benodigde financiële steun wordt betaald uit een regeringsprogramma voor de ontwikkeling en demonstratie van groene technologie. Het project is dus een duidelijk voorbeeld van zogenoemde publiek-private samenwerking.

Denen willen gaan reguleren op basis van werkelijke emissies

Los daarvan klinkt de huidige doelstelling waaraan de inschrijvers moeten voldoen toch iets minder ambitieus dan drie jaar geleden. Volgens Kjer Hansen is het de bedoeling dat met de modelstal kan worden beproefd of de productie van varkens kan worden gereguleerd op basis van de concrete emissies, bijvoorbeeld van ammoniak, en niet meer zoals nu, op basis van de theoretisch berekende emissies. "Op termijn willen we graag bereiken dat een varkensproducent meer mag produceren als het milieu daardoor niet navenant meer door wordt belast." Over het superhoge welzijnsniveau van drie jaar geleden rept de zittende minister echter met geen woord meer. Ambitieus blijft het desondanks toch, want er moeten wel nieuwe meettechnieken worden ontwikkeld om het doel te bereiken. De afgelopen drie jaar zijn die door de deelnemers ook inderdaad ontwikkeld en dat is de reden dat de zaak nu de praktijktestfase kan ingaan. Het blijft echter een zaak van lange adem waarvan nog helemaal niet zeker is of de ambities kunnen worden gerealiseerd.

Laatste reacties

  • John*

    beetje bla bla allemaal. hoog dierwelzijn en lage emissies kunnen nooit samengaan. tis t 1, t ander of de optimale middenweg. En dan komen we toch bij de huidige varkenshouderij uit.

  • maatje 1904

    De maanlanding werd door miljoenen amerikanen betaald de supergroene varkenstal moet door een enkeling betaald worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.