Varkenshouderij

Nieuws

Brabantse gemeente gooit veehouderij weer op slot

Nu de varkensstapel weer 'dreigt' te groeien, heeft de Brabantse gemeente Reusel-De Mierden opnieuw een bouwstop voor de veehouderij afgekondigd. In april werden de besluiten van vorig jaar opgeheven nadat de gemeenteraad besloot geen urgentiegebieden aan te wijzen. Nu de varkensstapel lijkt toe te nemen, gaat er opnieuw een slot op de veehouderij.

'Ontmoedigingsbeleid' noemt advocaat Marieke Toonders van advocatenbureau Linssen CS de jongste bouwstop voor de veehouderij in de Brabantse gemeente Reusel-De Mierden. Voor de vierde keer in vijf jaar tijd heeft de gemeente, een van de meest veedichte in Nederland, een bouwstop voor de veehouderij afgekondigd via een voorbereidings- en aanhoudingsbesluit.

Urgentiegebieden en geurverordening

In theorie geven de besluiten de gemeente de ruimte om in alle rust nieuw beleid te ontwikkelen. In april werden de uit 2014 daterende besluiten echter opgeheven, toen bleek dat zowel het aanwijzen van urgentiegebieden als het verder aanscherpen van de geurverordening strandde. Hoewel het een halfjaar terug niet tot concrete maatregelen kwam, besloot de gemeente deze maand toch opnieuw de sector op slot te zetten. "In principe kunnen ze dit blijven herhalen," zegt Toonders desgevraagd. Wanneer er binnen een jaar geen ontwerp voor een aangepast bestemmingsplan of geurverordening ligt, vervallen de voorbereidings- en aanhoudingsbesluiten. Maar het staat de gemeente vrij opnieuw deze besluiten in te stellen.

Ontheffingen onder provinciale Verordening Ruimte

Toonders wijst op veehouders die ontheffing hebben gekregen onder de nieuwe provinciale Verordening Ruimte. Daar zijn ontheffingen verleend voor bijvoorbeeld een groter bouwoppervlak. Hiervoor gelden echter harde termijnen, die mogelijk verstrijken tijdens de stand still-periode. Maar ook bedrijven die 'gewenste' veranderingen willen toepassen zijn opnieuw op slot gezet.

Wethouder merkt dat in de gemeenteraad steeds vaker klinkt 'dat de limiet is bereikt' met de intensieve veehouderij

Landbouwkamer: industrieterrein voor de veehouderij

Volgens wethouder Cees van de Ven klinkt in de gemeenteraad echter steeds meer het geluid dat 'de limiet is bereikt' in Reusel-De Mierden. "De raad heeft tot nu toe steeds besloten geen vergaande maatregelen te nemen," aldus Van de Ven. Nu zou het hier wel toe moeten komen. In het eerste kwartaal wil hij de gemeenteraad opnieuw de beschikbare mogelijkheden voorleggen om de overlast van de intensieve veehouderij die bewoners ervaren, in te dammen. Parallel daaraan wordt bovendien gewerkt aan een nieuwe structuurvisie, met daarin een voorstel om binnen de gemeente een zogenaamde 'landbouwkamer' op te richten, een industrieterrein voor de veehouderij.

160 intensieve veebedrijven moeten weer afwachten

Net nadat ontwikkeling begin dit jaar weer mogelijk werd voor veehouderijbedrijven, kunnen ondernemers van de 160 intensieve veehouderijen die gemeente Reusel-De Mierden telt nu opnieuw weinig meer dan afwachten.

Of registreer je om te kunnen reageren.