Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Varkenshouder mag niet uitbreiden

Den Haag - De uitbreidingsvergunning voor een varkenshouderij in Haaksbergen op basis van de Natuurbeschermingswet (Nbw) is deze week door de Raad van State (RvS) vernietigd.

De berekeningen die de gemeente aanleverde konden de rechters er niet van overtuigen dat er geen toename van stikstofdepositie zal optreden in nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

Te weinig saldo aangekocht

De zaak was aangespannen door de coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) en de vereniging Leefmilieu. De meeste argumenten die beide actiegroepen opvoerden werden van tafel geveegd door de RvS. Het bezwaar dat de varkenshouder te weinig saldo zou hebben aangekocht om de toename van depositie door de voorgenomen uitbreiding weg te nemen achtte de RvS wel terecht.

Ammoniakemissie

Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel kon de RvS er niet van overtuigen dat de intrekking van een deel van de Hinderwetvergunning ten behoeve van de Nbw-vergunning voor de varkenshouder voldoende ammoniakemissie bevat om de uitbreiding van het bedrijf te kunnen vergunnen.
Het besluit wordt vernietigd. Binnen zes maanden moet GS een nieuw besluit nePfauthmen.

Eén reactie

  • schoenmakers1

    al zo vaak gezien, als de persoon niet politiek geliefd is, einde verhaal, anders komt er wel een of ander kronkel om het glad te strijken

Of registreer je om te kunnen reageren.