Varkenshouderij

Nieuws 2 reacties

POV roept producenten 'Varken van Morgen' op zich te melden

Barneveld - De POV roept alle varkenshouders, die willen produceren volgens de voorwaarden van het 'Varken van Morgen', op zich te melden.

Al het verse varkensvlees in de Nederlandse supermarkten moet in de loop van 2015 voldoen aan de criteria van het 'Varken van Morgen', die zijn vastgelegd in afspraken tussen primaire producenten, retail en slachterijen.

POV-voorzitter Ingrid Jansen: "Het is van groot belang dat varkenshouders vóóraf een collectief vormen en gezamenlijk afspraken maken over het reguleren van het aanbod binnen het concept. Minstens zo belangrijk is dat dat er met de keten afspraken worden gemaakt over de vergoeding van de meerkosten voor dierenwelzijn en milieu."

Een van de belangrijkste doelen van de POV is om marktkracht te organiseren voor de varkenshouders in Nederland. De Europese Gemeenschappelijke Marktordening biedt producentenorganisaties hiervoor de ruimte. Potentiële producenten voor het 'Varken van Morgen' kunnen zich melden bij de POV. Hierna worden de varkenshouders geïnformeerd over het vervolg.

"Door één collectief te vormen als varkenshouderij, kunnen we de regie terugnemen in de keten", zegt vicevoorzitter Theo Duteweerd van de POV. De POV doet daarom ook nogmaals een oproep aan varkenshouders die nog géén lid zijn geworden, zich aan te melden. "Het is nu of nooit om ons te verenigen in één producentenorganisatie", aldus Duteweerd.

Laatste reacties

  • gerjan slingenbergh

    Je kunt alleen marktmacht verkrijgen door regulering van het aanbod.
    Alle andere vormen mislukken omdat, als de prijs stijgt, er meer varkens op de markt komen waardoor de prijs wederom gaat zakken.

  • evanderpasch1

    Ik denk dat ze te weinig verkens krijgen wat dan? en toeslag voor meerdere jaren vastleggen

Of registreer je om te kunnen reageren.