Varkenshouderij

Foto & video

Varkenstak weer bij de tijd

De bestaande stallen voldeden niet meer, dus werd het renoveren of slopen. "Die keuze was zo gemaakt", zegt Ger de Swart bij zijn nieuwe stal.

Foto

 • Ger de Swart (45) en Desiree (44) houden in Swolgen (L.) ruim 2.800 vleesvarkensplaats. Enkele jaren terug zette de ondernemer een nieuwe stal voor 1.200 dieren bij. Dit jaar gingen twee stallen uit de jaren ’70 tegen de vlakte en hiervoor bouwde Ger een nieuwe met 1.440 plaatsen terug. Daarnaast is er 40 hectare akkerbouw met bieten, aardappelen en conserven.

  Ger de Swart (45) en Desiree (44) houden in Swolgen (L.) ruim 2.800 vleesvarkensplaats. Enkele jaren terug zette de ondernemer een nieuwe stal voor 1.200 dieren bij. Dit jaar gingen twee stallen uit de jaren ’70 tegen de vlakte en hiervoor bouwde Ger een nieuwe met 1.440 plaatsen terug. Daarnaast is er 40 hectare akkerbouw met bieten, aardappelen en conserven.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De bestaande stallen voldeden niet meer, dus werd het renoveren of slopen. "Die keuze was zo gemaakt", zegt Ger de Swart. De stallen uit de jaren '70 waren de moeite van een renovatie niet meer waard. Op de foto de vervangende nieuwe stal.

  De bestaande stallen voldeden niet meer, dus werd het renoveren of slopen. "Die keuze was zo gemaakt", zegt Ger de Swart. De stallen uit de jaren '70 waren de moeite van een renovatie niet meer waard. Op de foto de vervangende nieuwe stal.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Alle varkens gaan naar Westfleisch. Ger: "Vroeger leverden we de varkens vrij, maar sinds we ook beren houden zijn we op contract gaan leveren. Dat geeft meer zekerheid van onze afzet, ook in korte weken en rond Kerst bijvoorbeeld."

  Alle varkens gaan naar Westfleisch. Ger: "Vroeger leverden we de varkens vrij, maar sinds we ook beren houden zijn we op contract gaan leveren. Dat geeft meer zekerheid van onze afzet, ook in korte weken en rond Kerst bijvoorbeeld."

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De vloerverwarming is voorzien van een rondpompsysteem, niets bijzonders, maar een aardig detail is dat De Swart meerdere stallen aan elkaar koppelde. Zo kunnen zware varkens uit de ene stal, de biggen in de andere stal wat opwarmen. Alle leidingen zijn flink geïsoleerd om verliezen te minimaliseren.

  De vloerverwarming is voorzien van een rondpompsysteem, niets bijzonders, maar een aardig detail is dat De Swart meerdere stallen aan elkaar koppelde. Zo kunnen zware varkens uit de ene stal, de biggen in de andere stal wat opwarmen. Alle leidingen zijn flink geïsoleerd om verliezen te minimaliseren.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Een foto van de bestaande stal. De Swart past hier voerpadventilatie toe, met een directe luchtinlaat via de zijgevel. Dat bevalt goed. Daarom koos Ger opnieuw voor voerpadventilatie.

  Een foto van de bestaande stal. De Swart past hier voerpadventilatie toe, met een directe luchtinlaat via de zijgevel. Dat bevalt goed. Daarom koos Ger opnieuw voor voerpadventilatie.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Omdat de centrale gang bij deze nieuwe stal in het midden zit, was directe luchtinlaat niet mogelijk. Via drie luchtkanalen haalt De Swart de lucht nu onder de bolle vloer door.

  Omdat de centrale gang bij deze nieuwe stal in het midden zit, was directe luchtinlaat niet mogelijk. Via drie luchtkanalen haalt De Swart de lucht nu onder de bolle vloer door.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De lichtstraat is voorzien van glas. Dat is aan de zonzijde voorzien van een zonwerende coating. De rechterruit is verkeerd geplaatst en maakt hier het verschil mooi zichtbaar.

  De lichtstraat is voorzien van glas. Dat is aan de zonzijde voorzien van een zonwerende coating. De rechterruit is verkeerd geplaatst en maakt hier het verschil mooi zichtbaar.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De inlaatbakken steken iets boven het maaiveld. Dat blijft zo om windinvloeden te minimaliseren. In de winter legt De Swart de roosters deels dicht, om het inlaatoppervlak te verkleinen.

  De inlaatbakken steken iets boven het maaiveld. Dat blijft zo om windinvloeden te minimaliseren. In de winter legt De Swart de roosters deels dicht, om het inlaatoppervlak te verkleinen.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Een van de drie luchtkanalen. De draagmuur staat in de afdeling midden onder het voerpad. Links en rechts hiervan bevindt zich de in het werk opgestorte bolle vloer. Bij alle afdelingen is deze ruimte mestopslag, slechts bij drie afdelingen is het luchtkanaal. De luchtinlaat is overbemeten om de luchtsnelheid laag te houden.

  Een van de drie luchtkanalen. De draagmuur staat in de afdeling midden onder het voerpad. Links en rechts hiervan bevindt zich de in het werk opgestorte bolle vloer. Bij alle afdelingen is deze ruimte mestopslag, slechts bij drie afdelingen is het luchtkanaal. De luchtinlaat is overbemeten om de luchtsnelheid laag te houden.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Via de centrale gang komt de lucht vervolgens op het gangpad.

  Via de centrale gang komt de lucht vervolgens op het gangpad.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Alle lucht komt via de onderhelft van de afdelingsdeur binnen. De Swart monteert nog een kunststof flap die ongeveer tot halfweg de opening hangt. “In de winter voorkomt deze dat er warme lucht uit de afdeling stroomt. Bij hoge ventilatievolumes kan deze gewoon meewapperen.”

  Alle lucht komt via de onderhelft van de afdelingsdeur binnen. De Swart monteert nog een kunststof flap die ongeveer tot halfweg de opening hangt. “In de winter voorkomt deze dat er warme lucht uit de afdeling stroomt. Bij hoge ventilatievolumes kan deze gewoon meewapperen.”

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De voerinstallatie in de stal is deels nieuw en deels gebruikt. De installatie uit de gesloopte stal was pas vijf jaar oud en is overgezet, aangevuld met een tweede, nieuw circuit.

  De voerinstallatie in de stal is deels nieuw en deels gebruikt. De installatie uit de gesloopte stal was pas vijf jaar oud en is overgezet, aangevuld met een tweede, nieuw circuit.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Rondom de bakken is de betonvloer gecoat.

  Rondom de bakken is de betonvloer gecoat.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De Swart kocht een partij jonggebruikte brijbakken aan om zijn voerinstallatie compleet te maken.

  De Swart kocht een partij jonggebruikte brijbakken aan om zijn voerinstallatie compleet te maken.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Alle bakken zijn voorzien van luchtbediende ventielen. Per afdelingshelft kan De Swart van voersoort wisselen. Simpel, maar voldoende om borgen en gelten afzonderlijk te voeren.

  Alle bakken zijn voorzien van luchtbediende ventielen. Per afdelingshelft kan De Swart van voersoort wisselen. Simpel, maar voldoende om borgen en gelten afzonderlijk te voeren.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Per silo lopen twee indoseervijzels de stal in. Eentje per circuit.

  Per silo lopen twee indoseervijzels de stal in. Eentje per circuit.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Swart kan start-, tussen- of afmestvoer verstrekken. Op basis van toerentalregeling van de indoseervijzels kan er gemengd worden, een weger ontbreekt.

  Swart kan start-, tussen- of afmestvoer verstrekken. Op basis van toerentalregeling van de indoseervijzels kan er gemengd worden, een weger ontbreekt.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Tijdens de bouw koos De Swart er toch voor om deurtjes in de stalinrichting te monteren. “Zo ben je flexibel voor de toekomst. Nu is het weinig meerwerk, straks is het lastig.”

  Tijdens de bouw koos De Swart er toch voor om deurtjes in de stalinrichting te monteren. “Zo ben je flexibel voor de toekomst. Nu is het weinig meerwerk, straks is het lastig.”

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Het centrale luchtkanaal.

  Het centrale luchtkanaal.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Bij de biologische combiwasser koos De Swart bewust voor een complete prefab-unit. Dankzij de kunststofbak waar deze standaard in staat verwacht De Swart geen problemen met lekkage.

  Bij de biologische combiwasser koos De Swart bewust voor een complete prefab-unit. Dankzij de kunststofbak waar deze standaard in staat verwacht De Swart geen problemen met lekkage.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De wasunit staat in de nok van het laatste spantvak.

  De wasunit staat in de nok van het laatste spantvak.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Onder de wasser bevindt zich de technische ruimte, het kantoor en een opslag.

  Onder de wasser bevindt zich de technische ruimte, het kantoor en een opslag.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Het waterleidingbedrijf vereist een duidelijke splitsing tussen waternet en bedrijfsnet. De Swart maakte deze door gebruik te maken van een vlotterbak met pomp.

  Het waterleidingbedrijf vereist een duidelijke splitsing tussen waternet en bedrijfsnet. De Swart maakte deze door gebruik te maken van een vlotterbak met pomp.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De pompdruk is instelbaar, en staat nu op 3,5 bar.

  De pompdruk is instelbaar, en staat nu op 3,5 bar.

  Foto: Matthijs Verhagen

Of registreer je om te kunnen reageren.