Varkenshouderij

Foto & video 5047 x bekeken 28 reacties

Kruidenvarken valt in de smaak

Familie Willigenburg neemt deel aan het Frievar-concept. De varkenshouders willen gezond en smaakvol vlees produceren. Ze proberen het antibioticagebruik tot een minimum te beperken en voeren hun dieren dagelijks een kruidenmengsel bij. Tijdens de open dag op vrijdag 17 oktober viel het vlees van de kruidenvarkens goed in de smaak bij de aanwezige bezoekers.

Laatste reacties

 • husky

  Benieuwd of er ook de gewone burger op af is gekomen

 • Mark

  wat een leuke open dag, alsnog van harte gefeliciteerd met het leveen van jullie eerste kruidenvarken.

 • Sjarlie

  Gratis proeven wel maar een goei stuk kopen is een ander verhaal denk..

 • koestal

  sommige consumenten willen een goed verhaal bij aankoop van een stuk vlees

 • varkenshouder1

  Vlees krijgen is altijd lekker, maar aan de balie kopen dan kiest men voor de knip.

 • Spotvogel

  Altijd weer ontroerend dat boerse negativisme. Mannen: zo bewijs je de zaak echt geen goede dienst want al je uit je doppen zou kijken dan zou je weten dat steeds meer consumenten kiezen voor verantwoord vlees.

  Het lijkt me een zeer goed initiatief. Opent ook mogelijkheden om scharrelvarkens te gaan houden in vochtige terreinen met munt, thijm, marjolijn etc. Zo kan er op verantwoorde wijze een mooi en smakelijk nieuw marktsegment ontstaan dat mijlenver uitrijst boven al die gorigheid uit de megastallen.
  Wellicht koop ik dan ook weer eens karbonade of varkenfricandeau! .

 • Mozes

  @spotvogel, wat zijn de gevolgen voor het milieu als men varkens laat scharrelen? En welke prijs wil jij betalen voor een karbonade?

 • ohzo

  @Spotvogel, waarom zijn de varkens door onze grootouders eigenlijk op stal gezet? De kippen binnen gedaan?

 • Spotvogel

  Mozes, dat hoeft helemaal geen negatieve gevolgen te hebben, als je er je verstand maar bij gebruikt. Ik zeg niet dat er 20.000 knorrepotten op een paar bunder moeten scharrelen, maar vlak over de grens bij Klazinaveen kun je in het Provinzialmoor zien hoe dat wel kan op een duurzame wijze. .

  Alle waarde naar zijn geld. Het is van de krankzinnige dat vleesproducten spotgoedkoop zouden moeten zijn. Vlees is geen primaire levensbehoefte en kan makkelijk en smakelijk worden vervangen door peulvruchten, En door verantwoord gevangen of gekweekte vis.
  Dat zet aan tot de noodzakelijke variatie en daarmee leef je gezonder en langer!

  Ohzo, jouw memorie gaat kennelijk maar drie of vier decennia terug? Tot in de jaren '50 en '60 zag je in ons land veel varkens buiten scharrelen en kippen liepen op ieder boerenerf gewoon vrij rond. Toen kwamen er ook wel ziekten voor, maar die leidden nooit tot slachtingen van miljoenen dieren die deden denken aan Middeleeuwse Miltvuuruitbraken.

  De ellende is begonnen toen men op grote schaal dagelijks spotgoedkoop vlees begon te eten naar Amerikaans voorbeeld. Want ook het monster van de bio-industrie is Made in USA!

  In mijn jeugd kocht je vlees bij de slager die zelf slachtte of inkocht bij het abattoir.en niet bij de kruidenier zoals tegenwoordig massaal gebeurd.Want supermarkten zijn in de kern uit hun krachten gegroeide grutters die elkaar kapot concurreren met bodemprijzen. Daarmee is alle ellende begonnen! .

 • kalkar

  Spotvogel, helaas is het zo dat de schaalvergroting ons boeren niks, behalve meer werk, schulden, zorgen heeft gebracht. Zo eerlijk moeten we zijn. Echter dit geldt voor alle sectoren van de economie. Van de kruidenier tot de fietsenmaker, van de banken tot de shells. Alles moet groter en groter. Het systeem is de schuld van dit alles. Graag dus oplossingen ipv beschuldigingen.

 • kalkar

  Spotvogel, ook dit concept stelt weinig voor. Enigste verschil met gangbaar is dat de varkens een handjevol kruiden krijgen per dag, dat is het belangrijkste verkooppraatje. Ik heb dit vlees gekocht, en je proeft deze kruiden absoluut niet terug in de vleessmaak. Varkens uit de normale stallen liggen er ook piekfijn bij, is niks mis mee. Maar een prijs van een varkenshaas van 10 euro de kg bij de super of één van 18 euro bij dit concept is niet normaal. Allebei de varkenshazen smaken perfekt. Enigste verschil is het handjevol kruiden. dus laat je als consument niks wijs maken.

 • Spotvogel

  Beste melkertje 1, dat weet ik ook wel,. maar geen enkele groeisector verwoestte de natuur, de biodiversiteit en het complete landschap waarin 17 miljoen medemensen en hun nakomelingen moeten leven. Dat legt de lat wel even anders. Ik beschuldig niemand, maar het is wel een FEIT dat er vanaf de jaren '60 nooit is geluisterd naar krachtig onderbouwde waarschuwingen. Zélfs niet naar de uitkomsten van het onderzoek dat de Club van Rome in 1972 uitbracht en dat keihard Grenzen aan de Groei stelde! In antwoord daarop ging men juist nog intensiever aan de slag met schaalvergroting en intensivering en dat kostte het gros van de toenmalige boeren letterlijk de kop.

  Ik ben uiteraard geen voorstander van het bedotten van de consument en een handje of lepeltje kruiden kan iedereen .over elk willekeurig stuk vlees strooien. Antibiotica moeten sowieso uitermate terughoudend gebruikt worden in de veeindustrie want al die preparaten komen uiteindelijk niet alleen in de stofwisseling van de consumenten maar via het toilet ook in ons leefmileu terecht. En dat is toch al een chemische dumpplaats die zijn weerga niet kent! .

 • Ferm

  @Spotvogel, als we met zijn allen de politieke keuze maken die deze schaalvergroting mogelijk maakt, is het kortzichtig om nu alleen de boeren de schuld te geven. Zolang ook de consument economisch beslist ( de prijs is leidend), produceerd die boer dat. Gewoon een kwestie van vraag en aanbod daarop afgestemd. Waarom zou een boer wel in de buidel moeten tasten voor een ' duurzaam' product en de consument vervolgens niet? Dat is wel heel eenzijdig als je het in een samenleving als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet.

 • kalkar

  Spotvogel, als je alles in ogenschouw neemt, zoals de kap van het Amazone gebied, de enorme monoculturen in b.v. Canada, en de U.S.A. en vooral de overbevolking van deze planeet, dan zou je je acuut voor de trein gooien. Deze p[aneet is toch totaal bezig zich naar de vernieling te helpen, waar mijn insziens de overbevolking (India, China) de grote boosdoender is. Teveel mensen dus.

 • kalkar

  Herstel op het vorige, Wij zijn bezig deze planeet in de vernieling te helpen. Bijna ieder mens is hier schuldig aan.

 • kalkar

  Spotvogel.je zegt dat de natuur enz verpest is door vooral de boeren. Prima, dat je dat vindt, zoals ik al eerder heb gezegd is bijna iedereen verantwoordelijk voor de achteruitgang van bepaalde dingen. Maar wat ik wil zeggen is dat 17 miljoen mensen in Nederland ook veel te veel is. Er is in Ned. plaats voor b.v. 10 miljoen mensen wil je verantwoordt met elkaar leven. Bij 10 miljoen mensen heb je minder huizen nodig, asfalt, industrieterreinen, enz. Graag ook aandacht voor dit punt, en niet alleen de boeren de schuld geven, die produceren uiteindelijk ook alleen maar wat de ( domme) burger vraagt!

 • Muito

  Eén Nederlander vervangt 5 Afrikanen qua levenswijze. En als je hier 10 miljoen NL'ers hebt die rijker zijn, zijn er net zoveel auto's, wegen, huizen en IKEA's. Maar een tweekindsbeleid zou wel helpen.

 • Spotvogel

  Beste Paysanne, dankzij de jarenlange politiek-bestuurlijke hegemonie van het CDA valt er erg veel af te dingen op het democratische gehalte van de enorme uitbreidingen in de Nederlandse veehouderij vanaf de jaren '70. Ik herinner graag aan de ministerraad eind jaren '80 die op het punt stond een moratorium (een stop dus) op de uitbreiding van de grootschalige veehouderij aan te nemen. In de pauze heeft CDA minister Gerrit Braks (wiens vader en broer in Odiliapeel een stallenbouwbedrijf hadden/hebben) telefonisch zijn achterban ingelicht en toen bleven in Brabant en Limburg de gemeentehuizen tot 2 uur 's nachts open om bouw- en uitbreidingsplannen in te dienen. Hoezo democratisch. Door die daad van eigenrichting worden er nu nog steeds nieuwe stallen gebouwd! Ik houd wel van discussies, maar het moet wel waarheidconform blijven!

  Volkomen mee eens Melkertje 1, Daar wordt ook al tientallen jaren voor gewaarschuwd. Zie rapport Club van Rome 1972. Grenzen aan de groei.

 • Spotvogel

  Melkertje ik VIND dat niet maar het IS zo. Voorbeeldje. In de jaren '90 bedacht de overheid de NESTPREMIE voor weidevogels. Iedere boer met gras- en akkerland kon 40- 60 gulden (later euro) per nest van kievit, scholekster, grutto, tureluur, slobeend, taling, kuifeend, leeuwerik, pieper en andere weidevogels krijgen. Die pecunia's werden grif geincasseerd en ik ken maatschappen die er per seizoen een modaal maandsalaris mee verdienden. Want omdat die vogels na ieder verstoord legsel opnieuw beginnen molk men van de meeste paartjes wel tot 3 of 4x opnieuw.. Kuikens kwamen er nauwelijks groot! Zo ging onze totale weidevogelstand, een mondiaal uniek fenomeen, naar de Gallemiezen!
  Door boerenonnadenkendheid!

  We zijn het er helemaal over eens dat er veel teveel mensen in ons land wonen maar dat is niet de schuld van de oorspronkelijke Nederlandse bevolking die al vanaf de jaren '60 kleine gezinnen sticht (uitzonderingen in de Biblebelt, achterstandswijken en goudkusten daargelaten). Door alle import en naturalisatie van goedkope arbeidskrachten die vervolgens grote kinderbijslaggezinnen stichtten, zijn er nu bijna 17 miljoen inwoners. Op 34.000.km2! Een dreumes snapt dat dit veel teveel druk op alles zet. Maar politici - de schuldigen- kijken de andere kant uit en maken de problemen alleen maar groter! .

 • kalkar

  Tsja, spotvogel, we zien met z'n allen best wel wat er fout zit, ook boeren zien dit echt wel, maar welke oplossingen zijn er? Hoe ziet deze wereld er over 100 jaar uit? Ik ben bang dat we van het antwoordt niet vrolijk worden. Ben wel van mening dat de overbevolking van deze planeet het grootste probleem is/ wordt. We zullen wel zien waar het schip strand. Misschien is Nederland wel een moslimland waar wij de minderheid zijn, of drukt één of andere Poetin op het verkeerde (atoom)knopje?

 • Spotvogel

  Melkertje, jij ziet het en denkt erover na, maar het gros van de boeren ziet alleen maar de noodzaak van almaar meer en groter en sneller omdat de schuldenlast, investeringsnoodzaak en renteverplichtingen hen anders de strot afsnijden. Ik loop al meer dan 50 jaar alert en wakker mee op het platteland en je wilt niet weten hoeveel intens trieste boeren-ellende ik van nabij heb gezien.
  Maar van onze kant is er ook al een halve eeuw voortdurend en inhoudelijk gewaarschuwd en zijn er stapels structurele adviezen en oplossingen aangedragen waarmee niks gedaan werd. Toch gaat het roer om want het wordt almaar duidelijker dat het zo echt niet langer door kan gaan.

  Mochten Youssef en Ahmed het hier gaan overnemen dan zullen in ieder geval de mega-varkensstallen snel verdwijnen en vol worden gepropt met turkeys. Maar dat lijkt me niet bepaald een win-win situatie!

 • kalkar

  Tsja, laten we maar zeggen, een tevreden mens is een gelukkig mens. Uiteindelijk draait het daarom, en zoals Cruijff al zei, je laatste jas heeft geen zakken.

 • Spotvogel

  Dat is inderdaad een feit en hoewel het angstvallig wordt doodgezwegen heb ik van heel wat boeren meegemaakt dat ze letterlijk platzak uit het leven stapten. Daarover gaat het hoofdstuk 'Arme Trommel' in mijn dossier Wachten op de Pandemie dat zich afspeelt in de Peel op de grens van Brabant en Limburg en dat model staat voor honderden soortgelijke gevallen beneden de grote rivieren. Maar elders in ons land is het niet beter gesteld. Er wordt echter nooit over gesproken. En dus bestaat het niet! Standsorganisaties moeten dat weten, want die zijn op die manier afgelopen decennia al massa's leden kwijtgeraakt. Maar er is nooit over aan de bel getrokken.

 • Ferm

  @Spotvogel, afgelopen maand stond er een artikel op deze boerderij-site met de toekomstvisie van de LTO. Daar werd je niet vrolijk van. Halvering van de melkveehouderij. De varkenssector dreigt geheel te verdwijnen, over de glastuinbouw had men het niet en voor de pluimveehouders was het ook een somber verhaal. LTO bereidt zich dan ook voor op een vermindering van de leden om het hoofd boven water te houden. Er kwam nagenoeg geen reactie op dit artikel, onbegrijpelijk. Het is wel bekend, maar er wordt inderdaad niet over gesproken, waarom?

 • alco1

  Omdat we het allemaal zo graag anders willen, maar geen oplossing voor handen hebben die werkbaar is.
  Alles wordt groter. Winkels, scholen, machinerie, fabrieken.
  Een teken van onmacht tegen de multinationals.

 • Spotvogel

  Beste Paysanne dit herken ik al vele jaren. In de agro-wereld klaagt en jeremieert men letterlijk overal over maar over de vloedgolven aan zelfdodingen hoor je sporadisch iemand. Door mijn onderzoekswerk spreek ik al mijn leven lang boeren en boerinnen in hun eigen metier en zelfs dan komen de feiten maar heel moeilijk over de lippen. Maar ALS ze praten dan zakt je letterlijk de broek af en verwonder je jezelf erover dat er uberhaupt nog boeren zijn.
  Jawel Alco, maar hetzelfde LTO/ZLTO dat nu sombere voorspellingen doet heeft er wél bijgestaan toen boer na boer zijn nek in de financiele strop van het grootkapitaal stak.Friesland Campina kom ik bij mijn onderzoeksreizen tot diep in Polen tegen en ook weet ik daar en in Hongarije pluimveefokkerijen en verwerkingsbedrijven te zitten die oorspronkelijk uit ons land komen. Die zijn al jaren geleden naar lageloonlanden verkast en wachten daar af totdat hier de laatste boer zich heeft opgehangen. Dat stemt me verdrietig!

 • bankivahoen

  Lees het boek 'de hanenbalken 'van Lizzy v Leeuwen, spotvogel @.

 • Spotvogel

  Hoentje toch dit is niet het goede moment. Volgens mijn voorzichtige schatting gingen sinds 1985 meer dan 450 boeren in Brabant, Limburg en het westelijke rivierenland in uiterste arrenmoede met een stuk henneptouw of nylonkoord de hooizolder op. Landelijk mag je daar wel een 1 voor zetten vrees ik. En al die slachtoffers stierven de zinloze dood in naam van de agro-kapitalistische machthebbers! Geen woord over de doodsoorzaken in de media, rouwtoespraken, op gedachtenprentjes of grafschriften. Het snijd mij nog altijd en steeds weer opnieuw door de ziel!

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.