Boerenblog

‘Gezondheid op varkensbedrijf is groot goed’

Dierziektes liggen altijd op de loer. De aanwezigheid van wilde zwijnen in een aangrenzend bos baart zorgen.

Voor zeugenhouders is 2017 goed begonnen. De opbrengstprijzen van de biggen zijn veelbelovend en de vraag naar biggen blijft groot. Iets wat toch opbeurend is, ondanks de geregeld negatieve geluiden omtrent mestwetgeving en volksgezondheid (gerelateerd aan veehouderij) in de media.

Het is als voor een varkenshouder speerpunt nummer 1 om een goede opbrengstprijs te behalen. Maar wat voor mijzelf veelal nog veel zaligmakender is, is een gezond bedrijf.

Gezondheid op bedrijf beïnvloeden

De marktprijs hebben we niet direct in de hand, maar wat er op ons bedrijf gezondheidstechnisch speelt, kunnen we soms wel beïnvloeden. De gezondheidsstatus zo goed mogelijk maken heeft positieve gevolgen voor de technische resultaten. We weten echter allemaal dat dat soms makkelijker gezegd is dan gedaan. Oorzaken van gezondheidsproblemen zijn soms moeilijk te achterhalen, en insleep van kiemen is soms lastig te blokkeren.

PED-virus

Zo is er de dreiging van het PED-virus, dat ook onze regio heeft weten te bereiken. In welke mate het probleem zich al heeft geuit, is mij niet bekend, maar in zo’n geval gaan toch de alarmbellen rinkelen. Alle niet direct noodzakelijke bedrijfsbezoekers worden afgebeld en afspraken worden voorlopig op de lange baan geschoven. Zo min mogelijk mensen betreden het bedrijf. De transporteur moet hierin ook zijn verantwoordelijkheid nemen, door schoon het erf te betreden. Het transport blijkt namelijk de grootste oorzaak van verspreiding te zijn. Door gezamenlijk dergelijke maatregelen te treffen is te hopen dat dit gezondheidsprobleem aan velen voorbij mag gaan.

‘Zo is er de dreiging van het PED-virus, dat ook onze regio heeft bereikt. [...] Alle niet direct noodzakelijke bedrijfsbezoekers worden afgebeld en afspraken worden voorlopig op de lange baan geschoven. Zo min mogelijk mensen betreden het bedrijf.’

Risico op insleep en wilde zwijnen in de buurt

Het risico op insleep is per locatie verschillend. Diverse factoren zijn hierin bepalend. Hier in de door varkens goed bevolkte regio Zuidoost-Brabant ligt ons bedrijf redelijk varkensvrij. De dichtstbijzijnde varkenshouderij bevindt zich pas op ruim 2 kilometer afstand. Gunstig zou je zeggen, weinig risico dat kiemen van de buurman komen overwaaien. De situering is echter dusdanig dat we vlak tegen een bosgebied zitten, dat goed bevolkt wordt door wilde zwijnen. Dit baart me zorgen. Ik wil er niet aan denken wat er gebeurt als onder deze populatie dieren een ziekte uitbreekt. Is het een tikkende tijdbom? De jacht op deze dieren verloopt gestaag, maar de populatie lijkt zich snel uit te breiden. De overheid neemt mijn inziens te weinig verantwoordelijkheid om dit probleem op te lossen. Niet alleen voor ons als sector, maar ook voor de veiligheid van de burger.

‘Ik wil er niet aan denken wat er gebeurt als onder deze wilde zwijnen een ziekte uitbreekt. [...] De populatie lijkt zich snel uit te breiden. De overheid neemt mijn inziens te weinig verantwoordelijkheid om dit probleem op te lossen.’

Biosecurity

Kortom, een hoge gezondheidsstatus is een gemeenschappelijk goed, we kunnen door middel van een juiste interne en externe biosecurity veel bereiken. Toch blijven er altijd risico’s op de loer liggen die ons uitdagen scherp te blijven. Het maakt mij als varkenshouder een gelukkiger mens wanneer mijn dieren gezond zijn, zodat ik elke dag met frisse moed de stal in stap.

Of registreer je om te kunnen reageren.