‘Samenwerken voor varkensvlees van topkwaliteit’

Varkenshouders en Vion vieren 25 jaar vleesexport naar Japan. Iedereen draagt zijn steentje bij aan het succes, tot de landbouwraad aan toe.

Als ik deze blog schrijf zit ik uit te kijken op de blauwe zwaan, Nederlands’ trots, waarmee we zo meteen terugvliegen van Tokyo naar Amsterdam.

In Tokyo waren we op vrijdag 17 november uitgenodigd op de Nederlandse ambassade. We werden ontvangen door de landbouwraad Evert Jan Krajenbrink. Vol trots vertelde hij over de Nederlandse kwaliteit, knowhow en efficiency en zijn rol om dit aan de Japanners uit te dragen.

Lees ook de vorige blog over de Vion-reis naar Japan: ‘Trots inspelen op Japanse varkensvleesvraag’

Lovende woorden voor Nederlandse varkenshouderij

Even later werden we ontvangen door de ambassadeur, de heer Aart Jacobi. Samen met de hele delegatie hebben we in zijn residentie genoten van een heerlijke lunch met Nederlands varkensvlees. Dit was voor ons een hele beleving. Ook de ambassadeur sprak lovende woorden over de Nederlandse varkenshouderij en benadrukte de goede samenwerking met Vion. Als jonge jongen had hij nog gewerkt in een slachterij om wat bij te verdienen, om een brommer te kunnen kopen. Dus hij wist waarover hij sprak.

Prachtig om te zien hoe Nederland ons promoot in Japan. Het gedragen worden door de overheid is enorm belangrijk voor de afzet. Ook in Nederland kan de overheid een bijdrage leveren aan de afzet van ons Nederlandse kwaliteitsvlees.

Investeren in communicatie

Het Nederlandse varkensvlees, wat wij bulk noemen, is in de wereldmarkt een product met toegevoegde waarde. Het is het meest duurzame vlees met de laagste CO2-voetafdruk en het laagste antibioticagebruik, vergeleken met onze belangrijke concurrenten Denemarken, Spanje, Brazilië en Amerika. Hier liggen belangrijke verkoopkansen, zo is mij nu duidelijk geworden.

Samen met de COV, POV en ook alle varkenshouders in Nederland moeten wij investeren in communicatie, PR en storytelling over de Nederlandse varkenshouderij en het Nederlandse kwaliteitsvarkensvlees. Dit moeten we gaan vertellen in Nederland en de rest van de wereld.

Dat is de transitie die in Nederland moet worden doorgemaakt, waarbij de Nederlandse overheid kan bijdragen aan het uitdragen van de boodschap. Net zoals in Japan vol trots wordt gedaan!

Drie varkenshouders tonen trots het Nederlandse vlees in een Japanse supermarkt. - Foto's: Marko van Asten
Drie varkenshouders tonen trots het Nederlandse vlees in een Japanse supermarkt. - Foto's: Marko van Asten

Viering 25 jaar export

Het doel van de reis was om het 25 jaar exporteren van varkensvlees door Vion (en voorlopers) naar Japan te vieren. Nou dat hebben we gedaan. Eerst was er een officiële persconferentie waarin de Nederlandse ambassadeur samen met de CEO van Vion en de CEO van de Japanse klant een certificate of appreciation (een certificaat dat blijk geeft van wederzijdse waardering) ondertekende. Het is perfect dat de Nederlandse ambassadeur hieraan meewerkt en het onderstreept de goede samenwerking in Japan.

Daarna was een groot aantal relaties van Vion er om gezamenlijk 25 jaar samenwerking te vieren. In alle speeches werden de aanwezige Nederlandse varkenshouders genoemd. Met trots hebben wij dit aangehoord. De Nederlandse ambassadeur, Vion-CEO Francis Kint, COO Frans Stortelder en de CEO van de Japanse klant hebben gesproken. Allen waren trots op het Nederlandse kwaliteitsvlees en straalden dit uit. Het vieren van zo’n samenwerking is in Japan ook uniek.

Nieuwe afzetcontracten

De uitstraling die we als team hebben weggezet in Japan gaat zeker zorgen voor nieuwe contracten voor afzet van varkensvlees naar dit land. Ik had vóór deze reis niet gedacht dat we als varkenshouders en inkopers bij Vion een team zouden vormen met het verkoopteam van Vion. In plaats van met vier mensen hebben we met 21 mensen vol overgave bijgedragen aan de vleesverkoop aan Japan. En we hebben er allemaal van genoten.

Overhandiging certificate of appreciation.
Overhandiging certificate of appreciation.

Ketenaanpak is kans

Ook heb ik met persoonlijke aandacht de samenwerking binnen Vion gevolgd. In ons eigen bedrijf zijn wij actief bezig met teamvorming van ons managementteam. Naast het stimuleren van elkaar, volgen we hier ook gezamenlijk cursussen voor.

Het Vion-team staat als een huis. Ik ben onder de indruk van de korte lijnen en het respect voor en vertrouwen in elkaar. Nog niet zo lang geleden kwam Vion log en weinig toegankelijk op mij over, met weinig contact tussen inkoop en verkoop. Nu staat er een professionele organisatie die zich aandient als ketenregisseur.

‘Samen met Vion wil ik graag bouwen aan een virtuele keten’

Vion heeft mij meegenomen in de wereld van vleesverwaarding. Voor mij is deze reis naar Japan een start van de ketenvorming in Nederland. Samen met Vion wil ik graag bouwen aan een virtuele keten. De markt is er klaar voor, Vion is er klaar voor en ik ben er nu klaar voor. En ik denk meer deelnemers van deze reis ook. Een keten vormt voor mij nu geen bedreiging meer, maar zie ik als dé kans voor de Nederlandse varkenshouderij.

Inzicht in vleesverwaarding

Tijdens de busreis naar het vliegveld werden Eric, Willem en Irene van Vion bedankt door de elf varkenshouders voor het fantastisch organiseren van de reis. In deze speech werd gezegd dat Vion er elf ambassadeurs heeft bijgekregen en ik sluit me hierbij aan.

Het doel van de reis voor Vion is geslaagd. Ik heb veel meer inzicht gekregen in vleesverwaarding en ben ervan overtuigd dat ketendenken noodzakelijk is. Het gaat een speerpunt worden binnen onze eigen organisatie. De reis naar Japan was een bijzondere ervaring, waaraan ik nog vaak zal terugdenken.

Of registreer je om te kunnen reageren.