Boerenblog

Ecomodernisme: intensieve landbouw én natuur

Gangbare, intensieve veehouderij is en blijft noodzakelijk om voldoende voedsel te produceren. Dat schrijft columnist Dirk Dekker.

Het is en blijft een geweldige prestatie van de biologische landbouw om emotie te verwaarden. Het gaat goed in alle biosectoren. Het geheim is de productie beheersen en meerwaarde meegeven. Dankzij de gangbare landbouw kan bio scoren. Als er niets was om mee te vergelijken, waren die producten niets bijzonders. Datzelfde geldt voor het Beter Leven-keurmerk.

Speenbiggen opkopen

Wat biologisch ook goed doet, is het evenwicht bewaren tussen vraag en aanbod. Ik pleit er al jaren voor om dat ook te doen in de reguliere varkenshouderij. Dit kan heel eenvoudig door speenbiggen op te kopen via een heffing op biggen en vleesvarkens. Lijkt mij een mooie uitdaging voor onze Producentenorganisatie Varkenshouderij. Vraagt natuurlijk wel een vooruitziende blik, en excessen kan je nooit zien aankomen.

Het gaat goed met natuur dankzij intensieve landbouw

Op de vraag of we allemaal biologisch zouden kunnen worden, moet ik nee antwoorden. We hebben er gewoon de ruimte niet voor. Als we de wereldpopulatie moeten voeden, dan kunnen we dat niet zonder intensieve teelten. Vooral als je rekening houdt met de voorspelde bevolkingsgroei van 3 à 4 miljard mensen. Dat zijn heel wat extra monden om te voeden. Als we 2 keer zoveel ruimte zouden moeten claimen voor voedselproductie, zou er geen ruimte meer zijn voor natuur. Dus dankzij de intensieve landbouw gaat het zo goed met de natuur.

Hoge opbrengst per hectare én veel vogels

Hidde Boersma is een wetenschapsjournalist die hier een onlangs verschenen zeer interessant artikel over heeft geschreven. Het ene kamp – de klassiek groenen – pleit voor meer 'wildlife friendly'-landbouw. Dit type landbouw, denk aan biologische landbouw, gebruikt natuurvriendelijkere methoden en is daardoor biodiverser. Dit gaat wel ten koste van de opbrengst per hectare, waardoor er meer land nodig is om dezelfde opbrengst te genereren.

Het andere kamp – de ecomodernisten – is voorstander van verregaande intensieve landbouw, die gebruikmaakt van kunstmest en bestrijdingsmiddelen en openstaat voor moderne veredelingstechnieken als genetische modificatie. De verbouwde velden zijn laag in biodiversiteit, maar hoog in opbrengst per hectare. De niet-gebruikte stukken land kunnen aan de natuur toegewezen worden.

Dat is ook goed voor de vogelstand. Bioteelten vragen meer landbouwgrond en dat laat volgens het onderzoek een dramatische afname zien van de vogelstand. Halleluja voor de intensieve landbouw.

Balans tussen milieu en dierenwelzijn

Ammoniakuitstoot is ook beter te beperken bij ­intensieve productie. De legbatterijen die we niet meer mogen hebben, hadden een veel lagere uitstoot dan scharrelsystemen. Maar er spelen meer belangen. Natuurlijk is het beter als dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Een dier dat zich happy voelt zal ook beter presteren. De kunst is het vinden van de balans tussen milieuaspecten en dierenwelzijn. Beestje blij, boertje blij.

Of registreer je om te kunnen reageren.