Boerenblog

24 reacties

Stilte voor de storm voor varkenshouderij

Sharon Dijksma’s plannen worden helder. Onze meerkosten worden structureel, net als de minderopbrengsten. Trek de koppen uit het zand!

Net een paar dagen met 300 collega's uit heel Europa bij elkaar geweest in België. De grote verschillen worden tijdens de vele gesprekken snel duidelijk. Zo is een Noorse collega gebonden aan een maximum bedrijfsgrootte van 120 zeugen, zijn biggen brengen echter het dubbele op. Deense collega's produceren tegen de klippen op met torenhoge arbeids- en welzijnskosten, kennen echter hooguit mestuitrijkosten van € 4,00 per ton en liggen met hun biggen goed in de markt. Duitse kleine en middelgrote collega's zijn in hun nopjes met de Tierwohl-toeslagen, de grote bedrijven staan sterk onder druk van de Groenen en actievoerders.

Als varkenshouderij niet afwachten maar aanvallen!

De Nederlanders vertegenwoordigen een derde van het gastenbestand. Onze handelsreizigers vanuit het bedrijfsleven zien vele kansen, vooral buiten Nederland. De informele stemming is als altijd opperbest, maar formeel een stuk minder. Wie zijn oor goed te luisteren legt, hoort namelijk hoe onze eigen staatssecretaris zorgvuldig broedt op plannen voor de structuur van Veehouderij Nederland bv. Beleidsmakers, belangenbehartigers en boeren weten wat ons te wachten staat, maar zwijgen. Actie is juist geboden; kom met een eigen varkenshouderijplan, de aanval is de beste verdediging.

Herverkaveling van productieruimte varkensbedrijven

Het hoeft niet mijn plan te zijn, er kwamen tachtig schriftelijke en telefonische reacties. Een korte interventie van pakweg een halfjaar waarbij de handel in rechten tijdelijk stilgelegd wordt en een herverkaveling van productieruimte vrijwillig plaatsvindt tegen royale vergoedingen, vindt bij velen bijval. Een enkeling vindt 12 miljoen Nederlandse varkens zijn 'privé-bezit' en is van mening dat hij zelf kan 'groeien' wanneer anderen doodbloeden in een koude sanering. Veel collega's, zelfs enkelen met duizenden zeugen en tienduizenden vleesvarkens reageerden vooral positief kritisch.

Kom in actie, stel inkomen van varkenshouders centraal

De maand juni barst uit zijn voegen met talloze vergaderingen. Het allerbelangrijkste staat nergens op de agenda. Concrete acties tot gezonde structuren, waarbij het inkomen van de varkenshouder centraal staat. Passief afwachten waar mevrouw Dijksma mee komt, lijkt mij uitermate onverstandig. Liever met opgeheven hoofd en goede plannen naar buiten treden, dan stil afwachten en later klagen dat de varkenshouderij weggegeven is.

Bron: FarmFocus.

Laatste reacties

 • Mozes


  Als niet snel wordt ingegrepen in de ontwikkeling van de melkveehouderij zullen wij in de toekomst dezelfde situatie hebben als nu in de varkenshouderij. Ik las eens een reactie van iemand die opmerkte dat boeren moeten leren te denken in rendement en niet alleen in omzet. In de varkenshouderij begint dit door toenemende nood blijkbaar langzaam door te dringen. 

 • alco1

  @Mozes. Ik heb je heel vaak zien schrijven dat meer aanbod van melk door ons land niets aan de prijs doet, omdat het een wereldhandel is ( waar ik het mee eens ben)
  Extra kosten zijn er alleen voor degene die geen grond onder hun bedrijf hebben. 
  Die moeten denken in rendement i.p.v. omzet

 • Mozes

  @alco, de kostprijs van een varken of van een liter melk is niet afhankelijk van de productie-omvang per bedrijf maar van de productie per arbeidskracht. Boeren die hun bedrijf verdubbelen en daarbij het aantal arbeidskrachten ook verdubbelen realiseren geen lagere kostprijs. 

 • j.verstraten1

  Volgens mij zijn varkenshouders al jaren zeer rendement gedreven, daar kan de melkveehouderij nog wat van leren. Tegelijkertijd moet de melkveehouderij ook nog wat anders leren van de varkenshouderij en dat is tegenstrijdig met  het rendement denken.
  Of ingrijpen in de ontwikkeling dit dan allemaal op gaat lossen heb ik sterke twijfels bij. Daarvoor moet je gewoon heldere doelen stellen en dan krijg je vanzelf de gewenste ontwikkeling.

 • mali

  Johnny weet alles beter, net zoals hij meteen zijn aandelen in zijn 'toenmalig' voerbedrijf heeft verkocht. Had ze maar gehouden Johnny....

 • BetterCows


  Melkveehouderij kan de varkenshouderij niet warm saneren !

 • joannes

  Varkenshouders laten zich niet intimideren door lage prijzen, de laatste jaren is tenslotte nog behoorlijk geinvesteerd in steeds grotere bedrijven. Groter omdat dat de vluchtroute was met een lagere kostprijs per eenheid en daarmee een hogere kans op levensvatbaarheid. Wat natuurlijk saneert met bedrijfsbeëindigingen wordt gecompenseert met de nieuwe goedkoper functionerende bedrijven. Een warme sanering zou alleen maar weer een signaal geven dat goedkoper produceren, ter compensatie van extra kosten in Nederland, loont. Daarmee brengt het wéér een nieuwe uitbreidings golf, omdat het de grote bedrijven met lage kostprijzen zijn die daarmee de minste risico´s lopen en de kleinere kunnen wachten met beëindiging tot thet past. De overschotten worden zo instand gehouden. De vertraagde concentratie in grote bedrijven in een overvolle markt met daarbij  lage prijzen voor iedereen. 

 • Jan Brabant

  Ik ben het helemaal eens met Johnny's conclusies over onze (varkenshouders) concurrentie-positie in Europa. Dit kun je een op een doortrekken naar de melkveehouders. Jullie zijn dus gewaarschuwd.
  Echter als de warme sanering moet worden betaald door de blijvers, dit zijn dan niet alleen de melkveehouders maar ook de varkenshouders dan verslechterd die positie alleen maar. vrijgekomen produktieruimte van vlees word moeiteloos opgevangen door onze Duitse buren.   
  Zodat dit niet tot hogere prijzen zal  leiden.

 • agratax2

  @Mozes. Ik ben het deels met je eens. Maar ik denk dat productie omvang per arbeidskracht een achterhaald item is. Ik wil eerder denken in Productie omvang per geinvesteerde Euro. De bedrijven worden steeds kapitaalsintensiever en minder arbeidsintensief.

 • alco1

  Jan Brabant. Je kunt het zelfs nog niet één op één doortrekken met de intensieve melkveehouderij. Laat staan bedrijven waar eigen grond onder zit.
  Melk van Nederlandse melkveehouders wordt wereldwijd enorm gewaardeerd.
  We hebben hier de ideale verhouding vocht en zonlicht voor top kwaliteitsmelk.
  In Ierland kunnen ze b.v. geen babyvoeding aan China verkopen vanwege te weinig vitamine D3, vanwege tekort aan zonlicht.

 • En

  Alco, de wens is de vader van de gedachte. Droom lekker verder, ooit zal het realiteitsbesef doordringen.
  ..............Helaas zal het voor velen dan te laat zijn.

 • Jan Brabant

  @alco,

  Je hebt voor een gedeelte gelijk, maar de waarderingvoor een product (bedrijfeconomisch) wordt uitgedrukt in geld.
  En dan moeten we constateren dat de waardering aan het zakken is...... 

 • alco1

  Marge is het sleutelwoord.

 • Mozes


  Die marge zal nou juist <span style='text-decoration: underline;'>niet</span> gehaald worden met grondloze melkveehouderij. 

 • alco1

  Zit er dik in, maar dat is hun eigen keuze.
  Trouwens zeg je hiermee dat grondloze varkenshouderij ook ten dode is opgeschreven. ( er zijn altijd uitzonderingen)

 • w v gemert


  Johnny, verlaag jezelf niet metmet kretelogie het maakt je opinie niet sterker. Trek de koppen uit het zand, dat suggereert datgproepen of partijen  zich niet realiseren wat er aan de hand is ,dat is echt larriekoek en niet gebasseerd op feiten volgens mij. Jouw oppinie is er een van de velen die een mogelijke richting aangeeft. Ik zou hem aanvullen met het ammoniak verhaal ook daar gaan we door het plafond zonder correctie bij omwisselen van fosfaat vertaalt zich in meer ammoniak. Een afroming van fosfaat bij overdracht naar andere diersoorten zou toch echt moeten, een  afroming ter voorkoming van verdere stijging van de ammoniak uitstoot. De totale mestproductie moet ook dalen. De varkenshouderij heeft al een diefstal van fosfaatrechten over zich heen gehad en zou nu dus een uitzonderings positie moeten krijgen als de fosfaat rechten er al komen. Verder is van belang dat de gehele regeling bekend is alvorens je er voor of tegen kan zijn.

 • Gerard Groot Koerkamp

  Produceer een produkt waarbij je onderscheidt in de markt,wees creatief,wees niet bang voor tijdelijk lage prijzen.Tijdens de varkenspest waren de prijzen torenhoog omdat er een stuk productie wegviel.Een jaar later was het gat opgevuld door de rest van Europa met als gevolg extreem lage prijzen.Met het hier boven beschreven plan wordt de productie weggegeven aan anderen en ga je capituleren voor al die dwaze ideeen uit Den Haag.De Nederlandse boer staat bekend om zijn veerkracht,daarmee kom je verder.

 • Johnny Hogenkamp


  Beste Willy, onze overeenkomsten zijn groter dan de verschillen. We verschillen wel duidelijk op het punt van proactief danwel reactief te zijn. Dijksma heeft meermaals gewaarschuwd dat de sector zelf met plannen moet komen, dat doet ze slim, de stok heeft ze klaar liggen. Omdat links- of rechtsom andere diersectoren hier toch bij betrokken gaan worden, ben ik sterk voorstander om als varkenshouderij proactief te zijn. Dus de koppen uit het zand, kan mij toch niet voorstellen dat jij als oud-vakbondsvoorzitter het hier Spaans benauwd van krijgt. Op de jaarvergadering binnenkort moeten we nog maar eens een pilsje drinken om de kou uit de lucht te halen (lukt vandaag ook al goed).

 • kuusenboer

  Een groot deel van de huidige varkenshouders kunnen niet meer voor of achteruit. Voor bedrijfsontwikkeling is laatste jaren te weinig marge behaald. Schrijnender is nog dat veel varkenshouders dat ook prima inzien, maar ook niet kunnen stoppen. Sanering van een varkenshouderij is veelal niet meer dicht te rekenen. Banken proberen hun verlies te beperken, dus kiezen ze er vaak voor om bedrijven maar door te laten sukkelen zonder perspectief. Als je de sleutel inlevert bij de bank ga je in het gunstigste geval rechtstreeks de schuldsanering in. Boeren zijn trots. In contacten onderling wordt deze worsteling niet gedeeld met collega's. In de gezinnen echter wel. Misschien moet dat trotse en harde buitenlaagje maar een beetje los gelaten worden, en de problemen onderkent. Er zijn waarschijnlijk best haken en ogen aan het plan van Johnny. Feit is echter wel degelijk dat de kop niet langer in het zand kan. Doorgaan op de huidige weg kent enkel verliezers. Die paar grote jongens die puur voor de onderkant van de kostprijs willen blijven werken gaan het ook merken als de rest wegvalt. De afnemers zijn ook niet gek. De marge van de afvallers wordt de nieuwe marge voor de blijvers. Dat moet onderkent worden door alle partijen die met de varkenshouderij van doen hebben. De boodschap is niet fijn. Niets doen is echter allemaal verliezen. Ik pretendeer absoluut niet te weten hoe het precies moet. Wel weet ik dat er iets moet. 

 • w v gemert


  Johnny, ik krijg het niet gauw benauwd. we vatten samen een drankje, dat staat.

 • Tearpoal

  kuusenboer, jouw analyse is volgens mij de juiste. De oplossing, lijkt me, moet gezocht worden zoals de voersector georganiseerd is. Hier zijn drie grote voerleveranciers die in Nevedie verband de regie in de hand houdt wat betreft het rendement. Er is geen enkele voerleverancier die nog leverd op basis van prijs.
  Heeft een enkele voerleverancier wel het lef, dan wordt deze onmiddelijk teruggefloten door de concurrentie. Wat de oplossing voor de varkenshouder zou zijn is, er moeten enkele grote varkenshouders onstaan, lees schaal forfarmers, die in POV verband de rest sommeert om niet onder de kostprijs te leveren.

 • priems

  Stel paal en perk aan de grote van de bedrijven en die hier niet genoeg aan heeft kan op een andere lokatie weer groeien tot het maximale aantal dieren. Aan mega gaan we allen te onder en verdient niemand een boterham. Dus POV laat je tanden zien en verbied megabedrijven.

 • agro1


  22; wat 10 jaar geleden mega was is nu pietepeuter. ontwikkelijngen gaan hun eigen gang, gelukkig wel.

 • info258


  Als Johnny en Willy tijdens het drankje kunnen regelen dat de amoniak gekoppeld wordt aan de fosfaatrechten, en zodoende niet meer amoniak geproduceerd zal worden, zijn we een stap verder.

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.