Redactieblog

1627 x bekeken 25 reacties

Minder varkenshouders en meer organisaties

"Het aantal varkenshouders daalt, maar het aantal organisaties dat met hun belangen bezig is, stijgt", zegt Hanna hoofdschuddend.

"Dat is een verkeerde ontwikkeling. Er moeten nu juist minder organisaties in de varkenshouderij komen."

Zo is het. Onvoorstelbaar hoeveel organisaties de varkensboeren bijstaan. Ik noem er een paar: LTO Vakgroep Varkenshouderij, plus die van LTO Noord, LLTB en ZLTO, Nederlandse Vakbond Varkenshouderij, het Verenigd Varkenshouderijplatform, Platform Varkensketen en nu dan de Producentenorganisatie Varkenshouderij. Dan heb ik er zeker nog wel een paar vergeten.

"En al die organisaties hebben bestuurders op het pluche. Dat kost handenvol geld, want de heren doen het niet voor noppes", moppert Hanna. "Dat is peanuts", wijst Hans Hanna terecht."Niet de beloningen van te veel bestuurders maken het duur, maar de veelheid van organisaties. Allemaal met hetzelfde bezig. Dat werkt traag. Het zijn varkenshouders, die als koeien herkauwen: elk probleem wordt zo vaak besproken het achterhaald is, wanneer er een besluit valt. En dus beslissen anderen over de gang van zaken in de varkenshouderij. Dat is aan de sector zelf te wijten. Ze tonen te weinig eenheid en kracht. Dat is ook onmogelijk met zoveel organisaties."

Mee eens. De slagkracht is weg. De sector heeft een boegbeeld nodig. Net als een bedrijf. Daar is de eerste man – vroeger de directeur, nu de CEO – buitengewoon belangrijk. Die geeft de koers aan. De anderen hebben hem te volgen. Doen ze dat niet, dan worden ze met een fikse gouden handdruk het bos in gestuurd. Dat kost geld, maar muiterij in eigen geledingen kost meer.

"Als je gelijk hebt, zit de varkenshouderij helemaal fout", constateert Hanna. "Dat is geen schip met één boegbeeld, maar allemaal kleine scheepjes met een eigen boegbeeldje. Die allemaal hun eigen geluid produceren. En ze varen allemaal een verschillende koers".

De enige oplossing is te werken aan één belangenbehartiger voor de gehele varkenshouderij. Wedden dat er dan meer wordt bereikt?

Laatste reacties

 • farmerbn

  Er zijn teveel verschillende varkenshouders om maar één belangenorganisatie te hebben. Gewone boeren met een kleine varkensstal, professionele jongens met grote industrie-achtige stallen en snelle cowboys die moeilijk te sturen zijn. Al die groepen hebben andere gedachten hoe het verder moet met de varkenshouderij dus zijn ze niet te binden in één groep.

 • farmerbn

  In de toekomst krijg je dit ook on de melkveehouderij.

 • Burnetti

  Een varken is een varken is dat er voor vlees.
  Dus niet moeilijk doen: afschaffen die clubjes.

  Gewoon polderen en niet vergaderen.

 • Ferm

  Tuurlijk, eendracht geeft macht. Maar als je uitgaat van één die de koers aangeeft, waaronder de rest maar MOET volgen, doe je onrecht aan de verschillende belangen. Die zullen toch allemaal een stem moeten krijgen. Van onderuit tot één gezamenlijk beleid komen en daarmee naar buiten treden. Zo heb je draagvlak vanuit de sector en niet vanuit de top opgelegd. Maakt je ook minder kwetsbaar voor manipulaties van de top van buitenaf.

 • joannes

  Het is het verhaal van de gieren die zwermen om een slachtoffer wat de kracht verliest om terug te vechten! Vraag je eens af waar de meeste vliegen huizen? Altijd daar waar decompositie aan de orde is! Van de huidige groep varkenshouders is er één deel wat, vaak op eigen iniatief en inzicht, zijn weg in export en grootschaligheid heeft gevonden en vele andere kleine groepen die overgeleverd zijn aan de markt en overheids / regulerings grillen. Eigenlijk allemaal Politieke acties die de varkenshouderij vooral géén warm hart toedragen. En liever zien gaan dan komen! Daar verdienen die Adviseurs/Organisaties óók allemaal hun geld; met ¨Bemiddelen¨ en ¨Repareren¨! Voor wat er mogelijk lijkt! Zolang dit niet wordt ingezien, vrees ik dat met de vele organisaties het afbraakproces, of decompositie, alleen maar versneld wordt! Het moet tenslotte uit dat zelfde bedrijf, het varkensbedrijf, betaald worden!

 • joannes

  Het is het verhaal van de gieren die zwermen om een slachtoffer wat de kracht verliest om terug te vechten! Vraag je eens af waar de meeste vliegen huizen? Altijd daar waar decompositie aan de orde is! Van de huidige groep varkenshouders is er één deel wat, vaak op eigen iniatief en inzicht, zijn weg in export en grootschaligheid heeft gevonden en vele andere kleine groepen die overgeleverd zijn aan de markt en overheids / regulerings grillen. Eigenlijk allemaal Politieke acties die de varkenshouderij vooral géén warm hart toedragen. En liever zien gaan dan komen! Daar verdienen die Adviseurs/Organisaties óók allemaal hun geld; met ¨Bemiddelen¨ en ¨Repareren¨! Voor wat er mogelijk lijkt! Zolang dit niet wordt ingezien, vrees ik dat met de vele organisaties het afbraakproces, of decompositie, alleen maar versneld wordt! Het moet tenslotte uit dat zelfde bedrijf, het varkensbedrijf, betaald worden!

 • Rip

  farmerbn, wat een simpele reactie. Je zegt alleen dat varkenshouders vele meningen en belangen hebben en daar een organisatie bij oprichten. Verder niets. Met een oplossing kom je niet. Wat heeft jou reactie dan voor zin?

 • Lin

  Lto voor de varkens haha wat een goede grap

 • Matthijs Verhagen

  Veel reacties, maar niemand die het opmerkt: in de Producentenorganisatie Varkenshouderij werken juist minimaal vijf van de zeven genoemde clubs samen om 1 geluid te laten horen. Het is dus niet de zoveelste club die erbij komt, maar eentje die juist namens de gehele sector gaat spreken. (insteek)

 • joannes

  @Matthijs Verhagen, zoveel moeite kosthet dus - die actieve organisaties - om eendracht te creëren! ¨Trekken aan een dood paard¨ is het spreekwoord! Onder de Politieke druk en de als maar stuwende overproductie (prijsdruk) valt er weinig te verdelen, behalve verliezen en problemen. Weinig leiders die daar in kunnen schitteren!

 • John*

  vind het best zo.. voor iedere varkenshouder een eigen club en waar belangen over meerdere clubjes vallen samen optrekken. Die mogelijkheden liggen er nu en zo is het prima. Voel me echt niet thuis bij een lto waar je als varkenshouder in de kofferbak zit. doe mij maar een nvv. en zo zullen er echt wel varkenshouders zijn die daar anders over denken en zich bv wel thuis voelen bij een lto.

 • steenbok1

  veel mensen snappen het nog niet, water staat bij veel tot aan de lippen, moeten echt met 1 mond gaan spreken en maakt niet uit of dat nvv of lto is. Verder worden we een kleine sector die nog veel voor z n kiezen gaat krijgen, hebben niets aan verschillende clubjes. Dat zwarte pieten moet hier maar eens over zijn, met z n allen de schouders eronder en met 1 sterke organisatie spreken.

 • w v gemert

  Een grote sterke organisatie, op naar het Russische model ? Wat mij betreft de eerste komende 5 jaar niet, en daarna alleen met de boer aan het roer.

 • Rip

  Boeren, die denken als w v gemert zijn er over vijf jaar niet meer, denk ik. Die zijn met hun vele organisaties ten onder gegaan. En een boer aan het roer? De varkenshouderij in totaal is een multinationale onderneming. Daar moet je iemand met internationale ervaring aan het roer hebben en geen boer. Hoe goed die het op zijn eigen bedrijf ook doet, Iedereen, die verder springt dan zijn pols lang is, komt in het water terecht en gaat kopje onder.

 • steenbok1

  Russische model, onzin, raar voorbeeld v. Gemert, ik kijk naar de nertsenhouderij, heeft het erg moeilijk gehad en zal het moeilijk blijven houden maar doordat ze met z n allen optrekken en met 1 mond spreken zijn ze veel sterker en mede daardoor zijn ze er nog.

 • Ferm

  @Rip #14, zoals je zegt ''boeren, die denken als w v gemert zijn er over vijf jaar niet meer, denk ik'. Misschien niet, maar dan hebben we van die multinationale onderdnemingen waar de boer de productiefactor van is. Dat hoef en wil ik als boer niet meemaken. Wie is dan beter af?

 • Rip

  Een boer is en blijft een productiefactor in de internationale keten, zolang we exporteren. En dat doen we allemaal, want zonder export zijn we nergens. Dus Paysanne, ik ben liever een productiefactor met macht in de keten dan een zeurende toeschouwer, die alles maar laat gebeuren. En dat is w v gemert.

 • w v gemert

  Steenbok, nertsenhouderij niet vergelijkbaar met varkenshouderij al hoewel deze ook alleen sectoraal werkt. Er is echter wel een vergelijking die opgaat t.a.v. de NVV, n.l.beiden voeren juridische procedures voor hun leden zoals een echte belangenbehartiger zou moeten doen.

 • steenbok1

  heb je wel beetje gelijk in v Gemert, blijf het jammer vinden dat de nvv , er mede voor gezorgd heeft dat de varkenshouderij erg verdeeld is.

 • Ferm

  @Rip, ik begrijp je standpunt, jij praat vanuit de keten, ik vanuit de boer. Mijn angst in deze is dat de producenten in deze ketens altijd de sluitpost zijn. Je bent ook afhankelijk van een draagkrachtige exportmarkt, wil je als Nederlandse boer nog inkomen overhouden. Macht van bovenaf, in tegenstelling tot van onderaf, neemt volgens mij veel teveel het risico met zich mee dat er één algemene deler is waar de rest aan ondergeschikt is. In een internationale keten ben je als boer net als iemand in loondienst. Het volk op de werkvloer krijgt het minst betaald, de schakels verderop in de keten maken op basis daarvan de winst, die niet terugvloeit naar de boer, tenzij het een coöperatie is, maar ben je ook afhankelijk van de top en daar wordt je stem, in zo'n log apparaat, ook niet meer gehoord.
  Mij spreekt dan ook een Producenten Organisatie aan, zoals Matthijs Verhagen in reactie #9 aangeeft. Vanuit de boeren, net als in de politiek, waar elke partij zijn stem heeft. Het proberen waard lijkt me.

 • joannes

  Wat is een Producenten Organisatie anders dan een Boeren Cooperatie? Paysanne. Het gaat om je positie juist inschatten en daarvanuit een visie en beleid ontwikkelen die kan garanderen wat nodig is: een rendabel bedrijf voor alle betrokkenen. In een omgeving waar de Overheid extra maatregelen en kosten oplegt en EU wijd er subsidies gegeven worden voor starten in Oost Europa is dat vechten tegen de bierkaai. En dat zeker wanneer er collega´s zijn die elke gesaneerde varkensplaats vervangen in bedrijven die met afstand lagere kostprijzen draaien.

 • Mozes

  @Paysanne, je hebt het over een 'draagkrachtige markt'. De boeren moeten eens gaan begrijpen dat er veel verschillende markten tegelijkertijd in hetzelfde land aanwezig zijn. Kijk maar eens naar de automarkt: er is tegelijk markt voor de goedkope budgetauto's, de wat modalere auto's, de zwaardere auto's, dure auto's zoals de Mercedes en de peperdure sportauto's.
  Ik doe zelf iedere week de boodschappen en zie in de supermarkt dat er op gebied van zuivel markt is voor het goedkoopste winkelmerk, het duurdere Campina merk, het nog duurdere streekproduct. Ze worden alle drie naast elkaar verkocht tegen geheel verschillende prijzen.
  Als je als varkenshouders een betere prijs wilt beuren moet je je richten op het duurdere marktsegment. Hoe denken de varkenshouders vlees op de markt te brengen wat vooral aantrekkelijk is voor de consument die niet voor de laagste prijs gaat?
  Dan zal de varkenshouderij aangestuurd moeten worden door een sterke organisatie die NIET geleid wordt door een boer maar door iemand met grote marktkennis. Men kan de melkveehouderij als voorbeeld nemen. FC stuurt de hele melkveehouderij aan: duurzaamheid, kwaliteitsborging, weidegang, geen dierrechten enz. Een sector aangestuurd door een sterke organisatie op basis van kennis van de markt geeft de beste prijs.

 • Ferm

  @johannes, niet iederéén levert aan een coöperatie, ook die producenten willen vertegenwoordigd worden. Het is inderdaad vechten tegen de bierkaai. Als ik kijk mbt @Mozes zijn verhaal, produceren we al, of we willen of niet in het duurdere marktsigment vanwege de vele kostprijsverhogende zaken. Er is geen keus op het wel of niet richten op een duurder marksegment, want onze basisproductie dwingt ons daar al toe. Een klein deel van die productie kan daar als plus nog volgens een concept produceren. @Mozes, hoeveel producenten zijn er die niet voor de laagste prijs gaan? Heeft iemand met grote marktkennis ook het belang van de boer voor ogen? Want FC gaat ook voor die duurdere markt en trekt de gehele melkveesector daarin mee. Of ik dat nu wil of in geloof is van ondergeschikt belang. Daarom die producenten organisatie vanaf de basis.

 • Ferm

  correctie op #23, 'hoeveel PRODUCENTEN zijn er die niet voor de laagste prijs gaan', moet zijn 'hoeveel CONSUMENTEN zijn er die niet voor de laagste prijs gaan'.

 • w v gemert

  Steenbok, in het bestaan van de 20 jarige NVV is nu voor de tweede keer op initiatief van o.a. de NVV samenwerking gezocht met LTO nu via POV , een goede zaak en is goed van start gegaan. Het eerste initiatief was onder Wien van de Brink in de tijd dat hij ook voorzitter was vakgroep varkenshouderij van LTO en is mislukt op basis van principiële uitgangspunten zoals de basis bepaalt, wie betaalt die bepaalt.

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.