Varkenshouderij

Achtergrond 3 reacties

Strovarkens voor Edeka bieden varkenshouder toekomst

Peter en Tanja Baureis bouwden een strostal met bijzonder diervriendelijke innovaties. Een garantieprijs voor tien jaar trok ze over de streep.

Peter en Tanja Baureis besloten hun bedrijf gesloten te maken met de bouw van een vleesvarkensstal. Dat ze op een strostal met 1.494 plaatsen uitkwamen, verraste menig collega. Ze namen de stal in juni 2018 in gebruik.

Gemengd bedrijf Baureis in Schrozberg


 • Peter en Tanja Baureis - Foto’s: Heinrich Niggemeyer

  Peter en Tanja Baureis - Foto’s: Heinrich Niggemeyer

 • Strovarkens voor Edeka bieden varkenshouder toekomst

Peter en Tanja Baureis hebben in Schrozberg in de Zuid-Duitse deelstaat Baden-Württemberg een gemengd bedrijf met akkerbouw en varkens.

Bedrijfsgegevens

250 zeugen

1.494 vleesvarkensplaatsen

€ 2,15 garantieprijs per kilo geslacht gewicht

10 jarig afzet- en prijscontract

850 gram daggroei

1,4% uitval

100 hectare akkerbouw

3,5 VAK

Baureis zette zijn biggen al jaren af onder het label Hofglück van supermarktketen Edeka Südwest. Het lag dus voor de hand om de mesterij ook daar onder te brengen. “Onze varkens met extra dierenwelzijn blijven zo in de eigen regio. Ik ben ervan overtuigd dat ons familiebedrijf door deze keuze toekomst houdt”, benadrukt Peter.

Hofglück valt onder het Für mehr Tierschutz-label van de Duitse vereniging voor dierenbescherming. Het vereist veel ruimte, strogebruik, uitloop en GMO-vrij voer. Castratie mag, maar alleen onder verdoving; couperen is niet toegestaan. Dat levert voor een periode van tien jaar een gegarandeerde minimale basisprijs van € 2,15 per kilo geslacht gewicht. “Dat contract was voor ons een basisvoorwaarde om met een nieuwe stal in dit concept te starten”, benadrukt Baureis.

Nieuwe varkensstal kost zo’n € 1.000 per plaats

De stal kostte, inclusief stroloods, graansilo’s, automatische stroverdeler en computergestuurde droogvoerinstallatie (CDI), ongeveer € 1.000 per plaats. Vanuit de skybox annex bezoekersruimte zijn de diepe groepshokken perfect te zien. Ze meten 34 x 4,5 meter en zijn twee aan twee gekoppeld. Elk hok telt 75 dieren met ieder 2 vierkante meter hokoppervlak.

Lees verder onder de foto’s.


 • Vanuit de skybox, 4 meter hoogte, is de opzet van de stal goed te zien. 20 meter is ingestrooid en overkapt, met feeders halfweg op de betonnen afscheiding van twee hokken.

  Vanuit de skybox, 4 meter hoogte, is de opzet van de stal goed te zien. 20 meter is ingestrooid en overkapt, met feeders halfweg op de betonnen afscheiding van twee hokken.

 • De gespeende biggen hebben een vergelijkbare hokopzet en hetzelfde voersysteem en voertype als de vleesvarkens.

  De gespeende biggen hebben een vergelijkbare hokopzet en hetzelfde voersysteem en voertype als de vleesvarkens.

 • Inclusief uitloop hebben de varkens 2 vierkante meter oppervlak. De verlaagde betongoot in de uitloop dient als poel in de zomer.

  Inclusief uitloop hebben de varkens 2 vierkante meter oppervlak. De verlaagde betongoot in de uitloop dient als poel in de zomer.

Van de 34 meter is 20 meter dichte vloer met een dik strodek. Daarna is er 14 meter uitloop op een betonvloer, waarvan 6 meter overkapt. Een afschot van 3% zorgt ervoor dat urine en regenwater via een goot worden afgevoerd. Een foliegordijn is de scheiding tussen ‘binnen’ en ‘buiten’.

In de afscheiding tussen de twee gekoppelde hokken is op twee plekken een doorgang gemaakt waardoor de varkens van het ene naar het andere hok kunnen gaan. Hierdoor ontstaan dus groepen van 150 dieren. Bij de twee doorgangen is het liggedeelte sterk vervuild. “We moeten nu de dichte vloer regelmatig met de frontlader leegtrekken. Deze herfst zullen we het voorste deel van het hok dichtleggen om de ligruimte aantrekkelijker te maken”, stelt Baureis.

De watervoorziening gaat via bakjes in de binnenruimte en nippels in de uitloop. Direct na het foliegordijn is een 4 meter brede goot in de betonvloer van de uitloop gestort. Op warme dagen wordt deze gevuld met 3 centimeter water dat dient als poel voor afkoeling van de dieren.

Ondanks coupeerverbod ziet Baureis nauwelijks staartbijten

Vooraf zag Baureis het coupeerverbod als grootste uitdaging. Hij anticipeerde daarop met hokvorm, voersysteem en watervoorziening. Als zelfmenger slaat Baureis zijn eigen graan direct op in buitensilo’s. De CDI mixt charges van maximaal 100 kilo voor de tien feeders per dubbel hok. “Het voer is altijd vers en we kunnen voeren naar behoefte. Alle varkens kunnen tegelijk vreten. Dat drukt het risico op staartbijten”, zegt de Duitser.

Ook de diergezondheid speelt een belangrijke rol in het al dan niet optreden van bijterij. De biggen worden in de meststal drie keer gevaccineerd en ontwormd. Omdat ze in de opfok al in grote groepen worden gehouden, leidt het verplaatsen niet tot onrust. De dieren hoeven evenmin te wennen aan een ander voersysteem of voersoort. Zowel in de opfok als in de mesterij krijgen ze meel in de feeders.

Baureis test samen met Topigs Norsvin of genetica ook kan bijdragen aan risicominimalisatie. “Naast Duitse Piétrain-beren proberen we ook de Duroc op de TN70-zeug, omdat daar elders goede ervaringen mee zijn opgedaan.”

Lees verder onder de foto’s.


 • Het instrooien van de hokken gaat volledig automatisch. Intervallen en hoeveelheden zijn per hok programmeerbaar.

  Het instrooien van de hokken gaat volledig automatisch. Intervallen en hoeveelheden zijn per hok programmeerbaar.

 • De 75 varkens in een hok kunnen alle tegelijk vreten.

  De 75 varkens in een hok kunnen alle tegelijk vreten.

 • Strovarkens voor Edeka bieden varkenshouder toekomst

Met stroverdeler wordt ingezet op arbeidsbesparing

Om de benodigde arbeid te minimaliseren, investeerde Baureis in een automatische stroverdeler. De slee rijdt twee tot acht keer per dag over de hokken en gooit het stro op drie plaatsen. De 900 grote balen die elk jaar nodig zijn, worden opgeslagen in een aangrenzende hal.

Voor het twee keer per week schuiven van de mest bouwde de varkenshouder een schuif in een frame aan de voorlader van de trekker. Daarmee kunnen de hokfronten worden vastgehaakt en opgetild. De trekker rijdt dan het hok in. De schuif gaat op de vloer en achterwaarts rijdend trekt Baureis de mest uit het hok. Zonder af te stappen is het front weer op te hangen. Het ontmesten van tien hokken neemt zo minder dan een half uur. De mest wordt direct op een trailer geladen en naar de biogasinstallatie van de buurman gebracht. In ruil daarvoor ontvangt Baureis restwarmte voor de kraam- en opfokstallen.

Met de groeistap in de mesterij en de productie onder het label zijn we voorbereid op de toekomst

Het werken met grote groepen vraagt intensieve diercontrole, merkt de varkenshouder. “We gaan elke dag door de hokken. Herkennen van zieke of kreupele dieren is lastiger dan ik verwachtte.”

Het sorteren en laden van slachtdieren vraagt weinig werk. Baureis weegt dieren incidenteel met een mobiele weegschaal die hij vanaf de controlegang in de hokken duwt. De poorten in de scheidingswand vergemakkelijken het separeren van dieren. Die gaan daarna via de controlegang naar het laadperron. “We laden ongeveer 160 dieren in drie kwartier”, schat de boer.

“Met de groeistap in de mesterij en de productie onder het label zijn we voorbereid op de toekomst. De volgende generatie staat al in de startblokken”, aldus Tanja Baureis.

Laatste reacties

 • Leslie

  Mooi!

 • Tinus1

  Zeer mooi, en een garantieprijs! Dan kun je tenminste calculeren. De vraag is hoeveel garantie achter die prijs zit, want je maakt je wel heel afhankelijk. Daarbij kan dit in Nederland met geen mogelijkheid met de huidige N-debacle.

 • hylkema.l

  Lijkt mooi. Maar wat is een garantieprijs waard als de consument het mooie product niet koopt.
  Zie het verhaal van ten Have bij Yvon Jaspers.

Of registreer je om te kunnen reageren.